Kedves Látogató!


Ha szeretne tájékozódni a falu képviselőtestületi ülésein történt eseményekről, ha érdekli, milyen  - Önt  esetleg közvetlenül érintő -  ügyekben hoztak döntéseket, határozatokat, akkor érdemes ellátogatnia erre az oldalra. 
A jegyzőkönyveket nem a jegyző írta, tehát nem hivatalosak, és nem is szó szerintiek.
Az üléseken személyesen vettem részt, mint érdeklődő, és a hallottakat  rövidített formában rögzítettem, a valós események tükrében.
Amennyiben lehetőségeim, és időm engedi, az ott elhangzottakat továbbra is szándékomban áll folyamatosan nyomon  követni és a nyilvánosság elé tárni. Az archiválásnak köszönhetően így utólag minden döntés- és határozathozatal bármikor visszakereshető és egyértelmű lesz.
Mivel az önkormányzati testületi ülések teljesen nyilvánosak, azokon bárki személyesen is megjelenhet!

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!A részletes jegyzőkönyvek a dárumra kattintva olvashatóak!                                  
 I. napirendi pont: Választási bizottság elnökének tájékoztatója a  választási eredményekrõl,
                       megbízólevelek átadása, eskütétel
II. napirendi pont: Polgármester illetményének megállapítása
III. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása
IV. napirendi pont: Pénzügyi Bizottság választása
 V. napirendi pont: Egyebek

2010.november 23

I. napirendi pont: 2011 évi költségvetési koncepció

II.napirendi pont: Adhoc bizottság megválasztása

III.napirendi pont: Alpolgármester megválasztása

IV.napirendi pont. Alpolgármester  tiszteletdíja

V. napirendi pont: Egyebek

Vélemény
Rejtélyes idegen a testületi ülésen (2013.02.21)
Tartozik vs. Követel
Jogerős végzés a pedagógusok perében (2013)
Rés a pajzson
Ítélet született...
A pet palack szelleme
A Kormányhivatal javaslata döntéshozatali eljárásra
Törvényességi felhívás 2 rész
Törvényességi felhívás 1 rész
Egy jó elképzelés, ami csak terv maradt
Kincs ami nincs
Egy korszak végén...
A munkaügyi bíróság ítélete
Egy munkaügyi per margójára
Petíció a változás mellett
Hurrá! Befoltozták az utakat! - jön a közmeghallgatás-
                    2010. december 7   

I.napirendi pont:     2010 háromnegyedéves beszámoló elfogadása

II napirendi pont:    2011 évi költségvetési koncepció

III. napirendi pont:  Egyebek   


Közmeghallgatás 2010. december 8.


2010. december 14

I. napirendi pont:   Szmsz módosítása

II. napirendi pont:  Bizottságok megválasztása

III. napirendi pont: Egyebek


2011. február 1

I. napirendi pont:      2011 évi munkaterv
 
II. napirendi pont:     Egyebek

III. napirendi pont:    Óvoda közbeszerzési eljárása, önkormányzati
                                 vagyonnal kapcsolatos állásfoglalás 2011.február.15   

I. napirendi pont:       2010. évi költségvetés módosítása           

II. napirendi pont:       2011. évi költségvetés elfogadása       

III. napirendi pont:     Szociális rendelet módosítása     

IV. napirendi pont:     Egyebek  


2011. március 03

I. napirendi pont:        2011. évi költségvetési rendelet újratárgyalása     

II. napirendi pont:       Egyebek


2011. április 07.

I. napirendi pont:         2010. évi zárszámadási rendelet

II. napirendi pont:        Egyebek

2011. május

I. napirendi pont:         Dr. Szőke- Tóth Edit háziorvos tájékoztatója

II. napirendi pont:         Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója

2011.augusztus

I. napirendi pont:         Gazdasági program 2010-14 évre

II. napirendi pont:         Tájékoztató a féléves gazdálkozdásról

III. napirendi pont:        A Jáki Nagy Márton Általános Iskola felújítási és bővítési közbeszerzési eljárásának elbírálása (zárt)

IV.napirendi pont:         Egyebek

2012. május
2012. július
2012.augusztus
2012. szeptember

2012. november 10.