Egy korszak végén.....Az elmúlt években településünk vezetése nagy erõket fektetett az Önhiki pályázatok elkészítésére és beadására, amelynek sikere eddig  sokszor felülmúlta a várakozásokat, és kétség kívül segített a falu pénzügyi gondjainak pillanatnyi megoldásában. (Szállítói kifizetések, közmûtartozások kiegyenlítése).
De mi is az az Önhiki?  A rövidítés önmagában hozdozza a jelentést is. Önhibájukon kívül  hátrányos helyzetben levõ önkormányzatok támogatása.
Miért is írják ki már évek óta ezt a pályázatot?
Tény, hogy egy önkormányzat nagyon könnyen nehéz helyzetbe kerülhet különbözõ tõle független okok miatt is, aminek kimenetelét nem tudja befolyásolni, s ez a költségvetésében komoly problémákat okoz. Ennek enyhítésére szolgál ez a pályázat, ami Ják esetében eddig az évek során nagyon sikeresnek bizonyult. Ennek az átmeneti támogatásnak a célja az, hogyaz eladósodás veszélyét kizárva idõt adjon az önkormányzatoknak a változások megfelelõ követésére, hogy megtanuljanak alkalmazkodni a válsághoz, a közmû áremelkedésekhez, intézkedéseket hozzanak, törekedjenek a  takarékosságra, és a külsõ  körülményeknek megfelelõen folyamatosan szervezzék  az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását.   Azért húztam alá az ezt a kifejezést, hogy " Önhibájukon kívül", mert magában hozdozza azt a jelentést, hogy a településeknek átmeneti segítséget ad, hiszen egy önkormányzat nem kerülhet örökké önhibáján kívül nehéz helyzetbe, hiszen akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a nehéz helyzetet már nem csak a külsõ körülmények okozzák.  
Eddig településünk nagyon sok pályázati pénzt nyert, évente több tíz milliót, ami bizony el is ment a szállítói és közmûtartozásokra. , Mivel az ország költségvetése sajnos elég ingoványos talajon áll, ezért várható volt, hogy a forráshiány miatt az Önhiki pályázaton szétosztott pénz is megcsappan. Így is történt.
 2012-ben Ják csak 7 millió forintot nyert, s ez még örömhír is lehetne, ha nem tudnánk azt a tényt, hogy a település költségvetésébe ennek többszöröse van tervezve. Ez azt jelenti, hogy foltozandó lyuk keletkezett a költségvetésünkben.
Az állami források elapadása elõre látható és kiszámítható változás volt, s bizony senki sem gondolhatta komolyan, hogy minden évben az állam  fogja kifizetni a tartozásainkat, s hosszú távon az sem járható út, hogy erre a rendszerre, pályázatra alapozzuk egy település költségvetését.

Egy korszak végéhez közeledünk, az önkormányzatok támogatását országos szinten 40 %-al csökkentik, ezt "túlélni" csak nagyon takarékos,  és tudatos gazdálkodással lehet.

Reméljük, nekünk ez is sikerülni fog.

(a szerk.)
Az önkormányzatokkal kapcsolatos változásokról