Beszámoló a  2010 december 8-án
 a Művelődési Házban tartott

Közmeghallgatásról  Szemes István polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent lakosságot, és bemutatta a képviselőtestület tagjait. Ezután rövid tájékoztatót adott a 2010-es év eseményeiről, és elvégzett feladatairól. Beszámolójában elmondta, hogy eleget tettek a törvények által előírt kötelező feladatoknak, és sikerült fenntartani az intézmények megfelelő működését és eddigi színvonalát is az oktatás, egészségügy és más közszolgáltatások vonatkozásában.. Az önkormányzat várható költségvetésének alakulása az év végére 400 millió Ft körüli egyenleggel fog zárni. A fejlesztések tekintetében befejezték közösségi pavilon építését, és az orvosi rendelő felújítását, átépítését. A kiírt pályázatok előkészítése folyamatban van, az óvodafelújítási pályázatot megnyerték 59 millió forint értékben, nyertek az iskolában egy informatikai fejlesztési pályázatot, ami az oktatás feltételeinek korszerűsítését jelenti kb. 12 millió forint értékben. Mindkét pályázat végrehajtása az elkövetkezendő év feladata lesz. Két elbírálás alatt lévő pályázat van, az iskola bővítése, és teljes felújítása, valamint játszótér építésére beadott pályázat, aminek elbírálása a közeljövőben várható. Több olyan pályázatot nyertek 2010-ben, ami az intézményhálózat működését segítette elő, és kompenzálta a gazdasági válság következtében bekövetkező támogatási csökkenéseket, hisz a válságból adódó konvergenciaprogram elsősorban és legnagyobb mértékben az önkormányzatokat súlytotta. 2011-ben 440 millió forint költségvetési teljesítést irányoztak elő, a képviselőtestület elfogadta az 2011-es év költségvetési koncepcióját.
Szemes István beszélt  az önkormányzatok előtt álló lehetőségekről, a megvalósítás a gazdasági és pályázati lehetőségektől , valamint a képviselőtestület döntéseitől függ. Fontosnak tartotta a takarékos gazdálkodást, hiszen sok megszorítási lehetőség már nincs az intézményi hálózatban.
Ezután megköszönte a szót, és a továbbiakban átadta a közmeghallgatáson megjelent lakóknak.

Lakossági kérdések:

Kérdés a jegyzőhöz: Ha az ÁFÉSZ levelet küld a képviselőtestületnek, azt kinek és mikor kell ismertetnie a címzettel?

Jegyző válasza:  Az ügyiratkezelés szabályai szerint 3 napon belül iktatni kell, utána az ügyintézés menete a levél tartalmától függ. Ha a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, akkor értesíti erről a polgármestert, aki következő testületi ülésen tájékoztatja erről a képviselőket.

Kérdés: Mennyibe került a falunak a Falunap megrendezése?

Polgármester válasza:  Körülbelül 2 millió forintba.

Kérdés: Mennyibe került az önkormányzati dolgozóknak és családtagjainak az önkormányzat által fizetett nyaralása?

Polgármester válasza: Nem hivatalos adat.
Lakossági hozzászólás:  A falu pénze az a köz pénze.
Polgármester: Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos adatok közérdekű adatok. Ezt a törtvény pontosan megfogalmazza, hogy ezt hogyan, és milyen formában kell nyilvánosságra hozni. Erről a költségvetési rendelet számol be, tehát a költségvetés adatai nyilvános adatok. Ezek nyilvánosságra is vannak hozva, bárki bármikor bemehet az önkormányzathoz, és betekintést nyerhet ezek tartalmába.
Kérdés: Tehát akkor ez nem nyilvános adat?
Polgármester: Nem.

Kérdés: Mennyibe kerül a falunak a 17 új telefon fenntartása?

Polgármester válasza: A 17 új telefonból tulajdonképpen 4 régi telefon, egy a sajátja, 3 az intézményvezetőké, a nyilvánosságra hozott számok közül pedig 5 nem is csörög, mert még dobozban vannak, darabja 10 forintba került.
Polgármester: Ingyenes az egymás közötti forgalom, ezzel kiváltottak 4 Matávos telefont.
Lakossági kérdés: Mennyi az előfizetési díja havonta?
Polgármester válasza:  480 forint.
Polgármester véleménye: Nem tartja jónak, hogy nyilvánosságra vannak hozva ezek a telefonszámok, ezeket kívülről nem hívhatják, csak belső forgalmat bonyolíthatnak vele. Sokan fel fognak háborodni ezen, ha hívásra nem veszik fel.

Kérdés: Mennyi tartozása van az önkormányzatnak a beszállítók és a szolgáltatók felé?

Polgármester válasza:  Szintén nem publikus adat. Többel tartoznak nekünk,  nyilvánosságra hozásuk sértené a partnerek érdekeit.

Kérdés: Milyen követelései vannak az önkormányzatnak, ez mennyi összesen és fajtánként. Kinek a kötelessége kiküldeni a felszólításokat, és hány gépjármű adót adtak át eddig az APEH-nek behajtás céljából?

Polgármester válasza:  Számszerűen szintén nem mondhatja meg, az önkormányzat küldi ki ezeket a felszólító leveleket, minden évben fel vannak szólítva az adósok az elszámolási időszak végén, az idén ez már korábban meg fog történni. Ha eredménytelennek mutatkozik a barátságos illetve keményebb hangú felszólítás, akkor bírósági végrehajtást kérnek.

Kérdés: Akkor az sem publikus, hogy hányan nem fizetnek csatornadíjat?
Polgármester válasza: Nem.
Kérdés: És ki fizet helyettük? Gondolom, akkor a többiek.
Polgármester válasza: Nem biztos, hogy a többiek.

Kérdés: A Móricz Zsigmond utca problémás vízelvezetésére van-e valami megoldási javaslat, valamint mit lehet kezdeni a faluban kószáló kóbonak látszó kutyákkal?

Polgármester válasza: Le lett bontva az a gyaloghíd, ami az akadályt okozta. Annyit tudnak csinálni, hogy az árokszakaszt és a hidat visszaépítik, úgy, hogy megvédik azt az oldalt, és megpróbálják úgy kialakítani a lejtést, hogy a víz ne folyjon be a házakhoz.

Jegyző hozzászólása a kóbor ebek kérdéséhez:  Körülbelül 2-3 éve megszűnt az a jogszabály, hogy a kóbor ebet le lehet lelövetni. Most a jogszabály így szól, hogy kóbor ebet csak  akkor lehet lelövetni, hogyha vadat űz. Véleménye szerint a lakosság többsége ebtartás területén nem jogkövető. Büntetni csakis akkor tud, ha az illető feljelenti a tulajdonost és két személynek kell mellette tanuskodni. Ha a jegyző intézkedik, és kihívja a gencsapáti gyepmestert, kiszállási díja kb. 30-40 000 Ft,  és lehet, hogy a gyepmester dolgavégezetlenül megy el, mert a kutya már nincs ott.
Lakossági hozzászólás: A civilek sok mindenben segítenek, sokszor ingyen is.
Jegyző: Egyszer-kétszer szívességből megoldható, de folyamatos kapcsolathoz szerződést kell kötni, és az már pénzbe kerül.
Fontos az állattartás, de nincs arra kapacitás, hogy valaki az utcákat járja, és azt nézze melyik gazda az, aki nem tartja be a szabályokat. Ezen kívül fontosabb dolgai is vannak az önkormányzatnak.

Kérdés: A lakótelep és a lakópark kinek kellett, a falu lakosságának, vagy esetleg  egy rétegnek? 14 éve lakik a lakótelepen, és sajnos nem sok minden történt, de rá egy-két évre az újan épült Széchenyi lakóparkban sokkal kevesebb lakóépület mellett olyan feladatokat lát el az önkormányzat, mint az árokkaszálás, kényszerkaszálás. Ennek kapcsán szeretné megkérdezni, hogy a lakópark üres telkeinek a 4-5-szöri nyírásából mennyi bevétele volt az önkormányzatnak? Közösségi rendezvényháznak mennyi volt a költségvetése, és milyen képviselőtestületi döntés alapján, mikor született meg a határozat, hogy erre szüksége van a falunak?

Polgármester válasza: Mindenhol pénzért kaszálnak, ennek megvannak a tarifái. Az, hogy a lakópark máshogy néz ki, az azért van, mert a 2001-ben a lakótelepen 1 millió forintért, a lakóparkban viszont már 4,5 millió forintért adtak egy telket. Ebből adódóan látható, hogy annak a területnek sokkal nagyobb bevétele volt, ezenfelül pályázatot is nyertek rá.(80 millió Ft) A kényszerkaszálással kapcsolatosan elmondta, hogy lekaszáltatta azokat a területeket, ahol ez szükségessé vált, de a kényszerkaszálást nehéz végigvinni, mert az ingatlan magántulajdon, ennek ellenére a jegyző felé mindenképpen jelezni kell.
Kérdés: Úgy néz ki, hogy a lakóparknak az üres telkeit az önkormányzat ingyen nyírja?
Polgármester válasza: Az árokpartokat az idén folyamatosan nyírták, mert érdekük, hogy a telkeket el tudják adni, de jövőre az önkormányzati telkek elfogynak, és ezután pénzért nyírják ezeket, (Az önkormányzat tulajdonában még 3 telek van.)
Lakossági hozzászólás: Akkor ezek szerint eladtak közel 40 telket, amit eddig ingyen nyírt az önkormányzat.
A rendezvényházzal kapcsolatos kérdésekre nem érkezett válasz.

Kérdés:  Ha a Széchenyi terv keretein belül a lakóparkban lehetett pályázni fejlesztésekre, akkor a Lakótelepen miért nem lehetett?

Polgármester válasza: Mert nem volt rá kiírva pályázat.

Kérdés:  Az északi lakótelepnél voltak-e tervek, hogyan lesz kialakítva járda, játszótér, utak?

Polgármester válasza: Az északi lakótelepnek a csatornához nyertek 50 %-ot, a gázhoz 60 millió forintot, tehát a lakótelep is részesült minden olyan pályázati forrásból, amiket ezekre a közműépítésekre fordítottak.

Kérdés: Akkor a járdaépítés hogy maradt ki?

Polgármester válasza: A járdaépítés nem maradt ki, csak még nem került rá sor. Azóta nem írtak ki járdaépítésre pályázatot, és nincs saját forrás hozzá.

Kérdés: Tervbe van-e véve a közeljövőben a faluban a szelektív hulladékgyűjtés kérdése?

Polgármester válasza: Megkereste az önkormányzatot egy szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozó társaság, a Nyugat Zöld Kft. Részese a falu egy regionális fejlesztési társulásnak, de ez egy hosszabb időintervallumban, úniós forrásból valósul meg. A következő évben indítana az önkormányzat egy zsákos szelektív hulladékgyűjtést. A lakóingatlannál letesznek annyi zsákot, amire a felmérések alapján szükség van. A gyűjtés ingyenes, amikor a zsákokat elviszik, ugyanannyi üres zsákot hagynak az ingatlannál. Amikor ez bejáródott, a szelektív gyűjtést több hulladékfajtával lehet bővíteni.

Kérdés az új képviselőkhöz: Hogyan tudják megvalósítani a választáskor tett ígéreteiket?

Jánny Csaba:  Így két hónap után bízik benn, hogy a sikerül a költségtakarékosság jegyében megvalósítani a terveket.
Kiss Ferenc:  Még tanulja ezt a dolgot, eddig csak 3 képviselőtestületi ülés volt, de azt megígérheti, hogy jövőre költségmegtakarítás lesz.

Kérdés Dobos Józsefné felé: Az iskola tornatermének kiadásából folyik-e be bérleti díj, és ha igen, azt mire fordítják?

Válasz:  A hétközben végig a sportkörök használják, jákiak nem fizetnek ezért. Télen szentpéterfaiak szokták kibérelni, ők fizetnek valamennyi összeget. A tornaterem olyan szinten kihasznált, hogy reggel 8-tól este 9-ig szinte csak takarítani van idő.

Kérdés: Mennyi a Sportbüfé bérleti díja, és ki fizeti a közműveket? Milyen a sportkörök közötti támogatás megoszlása?

Polgármester válasza: A Sportbüfé szerződései nem publikusak.. Meg kell becsülni, hogy melyik sportág hány személyt mozgat meg, körülbelül a támogatás is ennek arányában oszlik meg. Kosárlabda 5 fő, teke 8-10 ember, labdarúgás 60 ember, asszonytorna 20-25 fő, lövészklub 15-20 fő.

Kérdés: Miért kell a falu lakóinak megfelelő jogi felkészültséggel lemenniük az önkormányzathoz, ha ügyet akarnak intézni?

Jegyző válasza: A szakmai tévedést nehezen tudja elképzelni, de néha az  önkormányzat dolgozói is hibázhatnak. Ha a kérelmezőt bármilyen hátrány éri, azt korrigálják.

Kérdés:  A faluban milyen diákmunka lehetőségek vannak? Hova lehet pályázni, és milyen munkakörökbe?

Polgármester válasza:  A költségvetési lehetőségektől függ, az elmúlt években kb 40 főt foglalkoztattak. Igyekeztek mindenkit felvenni, aki jelentkezett. Ezeket a jelentkezéseket általában májusban szokták elkezdeni, mire az iskolának vége van, arra már mindenki tudja, hogy lesz-e lehetősége dolgozni. A korábbi években 4 hetet foglalkoztatták a gyerekeket, az idén 3 hetet, hogy minél több diáknak tudjanak munkát adni. Ez általában közterületfenntartás- kaszálás, muskátli öntözés, parkgondozás - volt. Jó foglalkoztatási forma volt, meg voltak vele elégedve, kb 2 millió forintot költöttek erre a célra. Nagy segítség volt a családoknak, meg egy kicsit munkára is nevelte ez a fiatalokat.

Kérdés: A focipályánál van egy fenyves, ami nagyon rálóg a telefonvezetékre. Nem lehetne-e valahogy levágni? Már beszóltak a Matávhoz, de ők addig nem jönnek ki, amig a telefonvezeték el nem szakadt.

Polgármester válasza:  Az önkormányzat is jelezte már a Matáv felé a problémát, a reakció ugyanez volt. Az önkormányzat pedig nem vágja le, mert ha véletlenül kárt okoznak, akkor ők lesznek a hibásak, és a falunak kell megfizetni a helyreállítást.

Kérdés: A kutyaoltásról, a közmeghallgatásról miért nem kaptunk értesítést? Falutévéje a lakótelepen 3-4 embernek van, oda hiába teszik fel.
Kéri az önkormányzatot, hogy a jövőben  az információk eljuttatásának ne csak ezt a formáját alkalmazzák.
Miért nincsenek pályázatok Jákon állások kiíírására?

Polgármester válasza: Nem is kell, a gyesről visszajött dolgozók betöltik az állásokat.
Kérdés: Miért nincs pl. művelődésszervező?
Polgármester válasza: gyesen van, azért nem vettünk fel, mert majd visszajön.
Kérdés: Addig nem kell semmi?
Polgármester válasza: Ellátja a feladatot az iskola, óvoda, megszervezik a saját rendezvényeiket, a többi rendezvényt pedig az önkormányzat segítségével szervezik.

Kérdés: A temetőnél a kerítés mikor lesz megcsinálva?  40 éve itt lakik, azóta nem változtak ott a körülmények.

Polgármester válasza: Akkor lesz megcsinálva, ha lesz rá forrás, és a testület úgy döntött.

Kérdés: Temetőnél van egy fa, ami veszélyes, mikor lesz az kivágva?

Polgármester válasza:  Sajnálatos módon elöregedett, és elszáradt, nem veszélyes, de ki lesz vágva, ha megfelelőek lesznek a körülmények.

Kérdés: A falunapon miért különültek el az önkormányzati dolgozók a falu lakosaitól, külön rendezvényt tartottak?

Polgármester válasza: Nem volt külön rendezvény, mindenhol vannak meghívott vendégek, meg szoktuk őket tisztelni, az elkülönített sátor azt a célt szolgálta, szerinte ez mindenhol így van.
Lakossági vélemény: A képviselőtestületnek mindenhol van egy fenntartott helye, ezt meg el kell viselni.

Kérdés: Kéri az új képviselőtestületet, tegye valahogy lehetővé, hogy végre a falunak legyen egy játszótere. Szégyen, hogy ennyi kisgyerek mellett nem jutott pénz erre ezidáig.
Lakossági vélemény: A gyerekeknek régen nem is kellett játszótér, kimentek az udvarra játszani, így is tisztességes emberek lettek.
Polgármester válasza: Kell a játszótér, van beadott érvényes pályázat, várják a döntést, és utána építenek játszóteret.

Kérdés: Jelen pillanatban hány gondozott sír van a temetőben?

Polgármester válasza: 1015 

Lakossági javaslat: Mindenki fizet 1000 forintot, az több mint egymillió forint, és ebből meg lehet csinálni a kerítést társadalmi munkában.
Kellene alkotni helyi tűzgyújtási rendeletet, sokan nem veszik figyelembe, hogy ki mikor tereget ki .

Polgármester válasza: Mindkét felvetés jogos, ez rendeletben szabályozzuk és a testület elé terjesztjük.

Lakossági panasz: A szomszédban több mint 100 sertést tartanak, mikor szereznek már végre érvényt a törvénynek?
 
Polgármester válasza:  Megkapták a határozatot, abban határidők vannak, ha ez lejár, akkor fognak érvényt szerezni. Polgármester úgy határozta meg az időpontokat, hogy az állatállományt legyen idő leépíteni. Ha nem, akkor intézkedni fognak az ügyben.