Beszámoló a Képviselõ-testület szeptemberi testületi ülésérõl

Szemes István köszöntötte a képviselõket és a megjelent lakókat.
Bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, valamint azt, hogy a jövõben nem fõállásban, hanem társadalmi megbízatásban kívánja ellátni a polgármesteri tisztséget.Rácz Károly hozzászólt a polgármester jogállásának megváltozásához, valamint kérdést intézett  Szemes István felé a jegyzõ nyugdíj melletti alkalmazásának várható idõtartamáról, a jegyzõi állás pályázati kiírásának idõpontjáról.A testület a polgármester jogállásának megváltoztatásáról szóló határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

A jogállás megváltozásával a polgármester javadalmazása is megváltozott, ennek megállapítására adhoc bizottság létrehozására tett javaslatot. A bizottságba javasolta Dobos Józsefnét, Rácz Károlyt  és Kiss Ferencet. A testület a javaslatot egyhangúan elfogadta. Szemes István felkérte az adhoc bizottság tagjait
tiszteletdíjának megállapítására.A bizottság a következõ javaslatot tette a testületnek:


38.650 Ft X 6,3 = 243.500 Ft
Köztisztviselõi alapilletmény X szorzószám lakosság arányában
 Költségtérítés +  48.700 Ft
Összesen: = 292.200 FtA javaslatot a testület egyhangúan, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.
A polgármester jogállásának megváltozása az Szmsz módosítását is szükségessé tette. Jegyzõ javaslatára a polgármester jogállására vonatkozó paragrafust a következõ képpen módosították:A javaslatot a testület egyhangúan elfogadta.
A Vasivíz Rt. kéréssel fordult az önkormányzat felé, ingatlan tulajdon rendezésérõl. A testület a kérést megtárgyalta, és a kérdéses
ingatlanrész tulajdonviszonyainak rendezéséhez  egyhangúan hozzájárulását adta.

Rácz Károly kérdést tett fel az Õrségi Vízrendezési Társulással kapcsolatban, saját társulás alapításásnak lehetõségeirõl.
Szemes István zárt ülést rendelt el.