Szemes István polgármerster köszöntötte a képviselõket.
 Napirend elõtti felszólalásában Rácz Károly túl korainak tartotta a testületi ülés délután 2.00 órai idõpontját. Kifogásolta továbbá a képviselõk megfelelõ tájékoztatásának hiányát, és az együttmûködést a polgármester és a képviselõk között. Felszólalásában beszélt még a falu pénzügyi helyzetérõl és fennálló tartozásairól.A képviselõk egyhangúan elfogadták a meghívóban rögzített napirendi pontokat.

I. Napirendi pont: Védettség alá vétel

A védettség alá vételt a képviselõ testület a faluban található nagy mûvészettörténeti értékkel bíró szobrokra, képszékekre vonatkozóan vizsgálta. Német Erika utána nézett azon tárgyak mûvészettörténeti értékének, melyeket érdemes védettség alá venni. A védettség alá vétel a jáki polgármesteri hivatal felújításához beadott pályázat  sikeres elbírálásához szükséges, ugyanis ezért plussz 5 pontot kaphat a pályázó.Az iskola igazgatónõje kéréssel fordult a testülethez, hogy a tornaterem használatának tekintetében ármegállapítási jogkörében járjon el. A bérleti díjakra és nyitvatartási idõpontokra vonatkozóan többszöri módosítás után a képvislők közös álláspontot alakítottak ki, és fogadtak el egyhangúan.I. Kategória : helyi iskolásoknak, óvodásoknak:  térítésmentes
II. Kategória:  
Helyieknek: 1000 Ft/óra
Vendégeknek : 2000 Ft/óra
III. Kategória:
Vállalkozóknak:  
Ha helyieknek tart foglalkozást: 1000 Ft/ óra
Ha külsõsöknek tart foglalkozást: 2000 Ft/óra

Nyitvatartási idõ: H-P    21.30-ig
                          SZ-V  Külön egyeztetéssel
Szombat-Vasárnapi terembérlet esetén a bérleti díjak 50 %-ak magasabbak!

Az ármegállapítás 2012. december 31-ig érvényes. ( Január 1-tõl az állam átveszi az iskolát, a továbbiakban a bérleti díjak megállapítása is állami jogkör lesz.)


Agora Savaria kéréssel fordult az önkormányzathoz, egy pályázat sikeréhez kérte a testület hozzájárulását, így szélesebb együttmûködés keretében , a szombathelyi önkormányzat nagyobb eséllyel pályázik.Egyebekben szó volt még a kistérségek jövõjérõl, sorsáról, a kistérségi társulás kért véleményt erről a képviselõtestülettõl.Beszéltek továbbá az Öregek napjáról és a nyugdíjasnapról, valamint a temető bekerítésének lehetőségéről is.


Öregek napja: November 30.
Nyugdíjasnap: December 14.


Szemes István bezárta a testületi ülést, és arra kérte a képviselőket, még 5 percig maradjanak (!!!!)