Tartozik vs. Követel

A múlt héten településünk lakói folyamatosan kapták kézhez elmúlt évi csatornadíj "elszámolásokat". Ezt az elszámolásnak nevezett papírt értelmezve érdekes és megdöbbentő dolgok derültek ki. Annak ellenére, hogy az elmúlt évet pozitív egyenleggel zártuk (+4510 Ft), tehát túlfizetésünk volt, kaptunk egy plussz levelet is, melyben egy 2012 évi tartozás kiegyenlítésére szólítottak fel, és fenyegettek meg behajtónak történő átadással. (-1120 Ft-ról beszélünk. )
Ebben egyszer az a megdöbbentő, hogy miért nem tudják levonni a 4510 forintból az 1120 forintot!? Másodszor az, hogy ezt a tartozást már 2012-ben elutaltuk a KÜÉSZ számlájára.
Kérdés: Vajon hová lett?
 Továbbiakban az elszámolásról..... Minden szolgáltatónak a neki befizetett összegek után szabályos számlát kell adnia. Végelszámoláskor pedig a számlán fel kell tüntetni az adott évben befizetett összegeket. Mindezt az átláthatóság érdekében. Nos, ezen az elszámoláson csupán a különbözeteket követhettük nyomon, már aki nyomon tudta követni. Nem tudhattuk meg, pl. összesen mennyit fizettünk be 2012-ben. Kár. Másrészt, ha a közműnek a fogyasztó felé tartozása keletkezik,tehát túlfizetés esetén ezt vissza kell utalni, és nem automatikusan jóváírni. Gondoljunk csak az EON végelszámolásokra! Főleg nem olyan módon, hogy mellette még fenyegető levelet is postáznak, amin még ők követelnek, annak ellenére, hogy valójában ők tartoznak!
Mindezek alapján fogyasztói panaszt nyújtottam be, és írásbeli választ kértem az illetékestől:

Tárgy: Fogyasztói panasz


Tisztelt Zalán József jegyző úr

 2013 február 08.-án megkaptam a csatornadíj kimutatást, valamint a fenyegető felszólítást, melyben előrevetíti az adósság behajtónak történő átadását. A csomagban hiába kerestem a befizetések után járó számlákat, és az összegző számlát. Ezért kérem Önt, mint a törvényesség őrét, intézkedjen a számlák kiküldésének végrehajtásáról. Felhívnám figyelmét a SZÁMLA pontos fogalmára, tartalmára, valamint az ide vonatkozó törvény utasításaira.
A 2012. évi túlfizetésem  (4510 Ft) jóváírását nem kérem, viszont kérem annak visszafizetését, valamint az 2013   I. negyedévi számla újraszámolását. Csak remélni tudom, hogy a tételes elszámolás készítésénél előkerül az a  2012. 03. 19-én elutalt 1120 Ft, mely a fenyegetés alapját képezi. Felhívnám figyelmét arra is, hogy normális esetben a fogyasztónak a  közmű felé egy időben nem lehet tartozása és követelése is. Amennyiben bármilyen számítógép ezt a végeredményt hozza ki, akkor azt le kell cserélni egy egyszerű számológépre.


Várom írásbeli válaszát

Maradok tisztelettel:

Juhászné Müller Enikő

A fejleményeket a továbbiakban is nyilvánosságra hozom, ahogy természetesen a panaszra adott választ is.