Mi történt testületi ülésen?


Július 5-én ismét összeült településünk képviselő-testülete. Szemes István polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, és rövid tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, a faluban folyó beruházásokról. Az iskola ünnepélyes ünnepélyes átadását szeptember elejére tervezik, amelyre meghívják Dr. Hende Csaba honvédelmi minisztert , országgyűlési képviselőt. Az iskolai beruházás munkálatainál előjöttek nem várt problémák, amelyek nehezítik annak határidőre történő befejezését, de reményét fejezte ki, hogy ez nem befolyásolja a szeptemberi iskolakezdést.
Napirend előtt még tájékoztatta a képviselőket, hogy a lakosság részére kiküldött kérdőívek feldolgozása megtörtént. 118 helyre küldték ki, ennek 25 %-a, azaz 39 érkezett vissza az önkormányzathoz. Az első kérdésre, amely a járdaépítés és fásítás volt 31 igen, és 8 nem válasz érkezett. A másodikra, amely a Zrínyi valamint a Jáki Nagy Márton utak zsákutcává való átalakításának kérdését tette fel, 18 igen és 20 nem válasz érkezetett. A továbbiakban ezzel a testület nem foglalkozott, hozzászólás ezzel kapcsolatosan nem volt.

Első napirendi pontban a Kormányhivatal kérésére a Költségvetési rendelet 2 db melléklettel történő kiegészítését tárgyalta a testület. Az egyik melléklet tartalma az önkormányzat kötelezettségeinek bemutatása, a másik mellékleté ezeknek a kötelezettségeknek a saját erős fedezetei. A képviselők ezeket a mellékleteket ott a helyszínen kapták meg, előzetes áttanulmányozásra nem volt lehetőségük. Viszont döntést kellett hozni, mert a leadás határideje július 6. volt!!!
Közben előjött a szó az Önhiki pályázatról, ahol a falu sajnos a költségvetésbe betervezett összegnek csak kis töredékét kapta meg, összegszerűen 6,9 millió forintot. Szemes István polgármester ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy ez egy célzott támogatás,melyet csak a működési hiány csökkentésére lehet fordítani. Rácz Károly hozzászólásában ehhez még hozzátette, hogy a pályázatok elbírálása ebben az esetben olyan szempontok alapján történt, amely nem volt kedvező a település intézményeire nézve. Polgármester reményét fejezte ki, hogy az Önhiki pályázat következő két körében kedvezőbb lesz az elbírálás.
Rácz Károly javasolta továbbá, hogy a mérlegkészítés időszaka után a testület nézze át az idei költségvetés jelenlegi helyzetét, a beérkezett számlákat, várható kiadásokat, és bevételeket. Az iskolában a túlórák megszünése miatt másfél fővel emelték az intézmény alkalmazottainak számát.
Ezután határozatot hoztak a két melléklet elfogadásáról,  és a 2011 évi Költségvetési rendelet módosításáról, melyet a képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak.
Jegyző szintén a Kormányhivatal kérésére javasolta a helyi Parkolási  és Köztisztasági rendelet hatályon kívül helyezését. Ennek oka, hogy a helyi rendeletek nem tartalmazhatják azokat a szövegrészeket, amelyeket a törvények már magukban foglalnak. Mivel ezek a helyi rendeletek egyeztek a törvény szabályozásával, ezért hatályon kívül helyezésük a legmegfelelőbb lépés.
A testület határozatot hozott a rendeletek hatályon kívül helyezésére ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Következő napirendi pontban Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kormányhivataltól érkezett egy hivatalos levél, melynek tárgya : Törvényességi felhívás , címzettjei a Képviselő-testület és a Polgármester.

Erről a napirendi pontról információk szombat este!