A testületi ülésen történtekrõl.....


Május 30-i testületi ülésen a következõ napirendi pontokat tûzték ki:

I. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2011. évrõl
II. Védõnõi beszámoló a 2011. évrõl
III. Lakossági kezdeményezés tárgyalása
IV. Egyebek

2010 szeptember óta ez az összevont intézmény biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a házi segítségnyújtást és a jelzõrendszeres segítségnyújtást. A Gyermekjóléti Szolgálat képviselõje tájékoztatta a testületet a 2011. évi adatokról, hogy településünkön hány gyermek milyen típusú gondozásban részesül. A szolgálat munkatársai folyamatosan kapcsolatban állnak a jelzõrendszeres segítségnyújtásra kötelezett intézmények vezetõivel, fontosnak találták, hogy minden esetben mikor õk veszélyeztetve látják egy kiskorú helyzetét, ragadjanak papírt és írjanak a szolgálatnak, mert õk csak írásos megkeresés után tudnak lépéseket tenni. A témához több képviselõ is hozzászólt. Téma volt a 14 év alattiak erkölcsi értékrendjének alakulása, és az alkoholfogyasztás is. Egyetértettek abban, hogy megfelelõ segítséget kell felajánlani azoknak a szülõknek, akik bizonytalanok annak megítélésében, hogy egy konkrét nevelési helyzetben mikor cselekednek helyesen és mikor helytelenül. Ugyanis a világ átalakuló értékrendjének köszönhetõen ez nem olyan egyszerû, hozzátéve azt is, hogy a fiatalok által korlátlanul használt internet olyan erõs hatásokkal rendelkezõ eszköz, ami felett a szülõknek nincs hatalma.

Következõ napirendi pontban  településünk védõnõje, Bangháné Szendrõ Erzsébet tartotta meg beszámolóját. Tájékoztatta a testületet ellátandó feladatairól. Várandósokkal, gyermekekkel való kapcsolata a terhesség regisztrációjától végigkíséri a születendõ gyermeket egészen 14 éves korig.
Felsorolta korcsoportonként 2011 évben hány gyermek született, hány gyermeket látogatott meg, és õt hányan keresték fel. Munkáját számítógépes program keretein belül adminisztrálja, ehhez segítséget kért az önkormányzattól egy korszerûbb számítógép beszerzéséhez. Örömmel tájékoztatta a képviselõ testületet, hogy a rendelõ tetõterében BABA-MAMA Klub mûködik, ahol a kismamák megoszthatják tapasztalataikat, ügyes-bajos problémáikat egymással. Beszámolóját a testület egyhangúan elfogadta, Szemes István elmondta, hogy kiemelkedõ színvonalú munkájával mind a védõnõk felügyeleti szerve, mind a településen élõ kisgyermekes családok és természetesen az önkormányzati hivatal is nagyon elégedett. Ígéretet tett, hogy a munkájához szükséges számítógépet biztosítják számára.

Következõ napirendi pontban Horváth György beadványát tárgyalta a képviselõ testület, akit az északi lakótelep lakói lakógyûlésen hatalmaztak fel a beadványban megfogalmazottak képviseletére.
Szemes István  az északi lakótelep kialakulásáról vezetett fel néhány gondolatot a jobb áttekinthetõség érdekében. A lakótelep kritikán aluli útviszonyainak megoldásáról és a fásításról kialakult vita zárásaképpen végül is határozatot hoztak, amelyben különbözö alternatívák kidolgozását irányozták elõ a következõ két hétben a rendezési terv módosításával, amelyrõl azután írásban kérik ki az érintettek, vagyis a lakók véleményét. A beadvány jogosságát a testület nem vitatta, de a szûkös anyagi lehetõségek miatt korlátozott az önkormányzat mozgástere.

Az Egyebek napirendi pont tárgyalása után a polgármester bezárta az ülést, és  a lakosság eddigi jelenlétét megköszönve a képviselő-testület megbeszélést folytatott.(!!!)

Ezúton hívjuk fel az északi lakótelep lakóinak figyelmét,  hogy a beérkezett kérdõíveket mindenképpen töltsék ki és küldjék vissza az önkormányzatnak, hisz mindannyiunk érdeke, hogy lakóhelyünk útviszonyainak tekintetében végre közösen elfogadott megoldás születhessen. Azt nem mondhatom, hogy ez a megoldás csak rajtunk múlik, de már rajtunk is, hiszen az elsõ lépést megtettük. (a szerk.)