2012 évi változások

T7037 számú törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről
T/7032 számú törvény a biztosítási adóról
2012/ II. tv a A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
(
T/4863 - 2011.12.23.)
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról (szocpol)

2011/CXCI.tv. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011/CLXVII.tv. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások - 2012. év

2011/CLXXXIX. tv. a helyi önkormányzatokról

2011/ CXC. tv. A nemzeti köznevelésről

A munka törvénykönyve 2011. december
Törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
Törvény a Népegészségügyi termékadóról 2011

A 2011. július elsején életbe lépő közlekedési törvény módosításai
Változások a Munka Törvénykönyvében!!  

2011 évi változások

GYES melletti munkavégzés feltételi 2011 január 1-től
Gyes összege 2011 január 1-től
GYET melleti munkavégzés feltételei 2011 január 1-től
Örökbefogadói GYES 2011 január 1-től
Tb, szociális és munkaügyi szempontból lényeges számok 2011
Közalkalmazotti bértábla 2011
Szociális törvény változásai 2011
                                                               
                                         
 

     

                                                  
  Szociális törvény

Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény).
A Szociális törvény az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza. Az ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg.
A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Tájékoztató füzetünkben a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit ismertetjük.

Szociális ellátások

Szociális szolgáltatások

NAGYON HASZNOS tudnivalók, fogalmak

A minisztérium címe, ügyfélszolgálati rendje                 Szociális rendeletek

A szociális ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok helyi rendeletben határozzák meg.
Ezek a rendeletek az Adatvédelmi törvény idevonatkozó paragrafusai alapján minden magyar állampolgár részére szabadon hozzáférhetőek, bármilyen formában kikérhetőek , és terjeszthetőek.
Azonban hamar kiderült, nem minden önkormányzatnál működik ez ilyen egyszerűen és egyértelműen.
 A rendelet megszerzése folyamatban van, az ügy jelenlegi állásáról és a pontos jogi háttérről a gondolatok menüpont alatt olvashattok.

.