Tájékoztató ügyfelek részére - a Szociális törvény 2011. január 1-től életbe lépő módosításairól és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról

 

A rendelkezésre állási támogatást január 1-től az ún. bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. A jövőben a települési önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A jogosultsági feltételként előírt 12 hónap előzetes együttműködésbe a keresőtevékenység is beszámít.

 

A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha az ellátásra jogosult rövid idejű, legfeljebb 90 napig tartó keresőtevékenységet folytat, ha – időtartamától függetlenül – közfoglalkoztatásban vesz részt, továbbá a keresetpótló juttatással járó képzés időtartama alatt.

 

A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az átminősítéseket elvégezni.

 

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkavégzést tud igazolni. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgált időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ennek a feltételnek nem tud eleget tenni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített és igazolt közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

 

A bérpótló juttatásban részesülő köteles a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként együttműködni. 2011. január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak. Az ügyfél a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles elfogadni. A 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresőknek nem a képzésben való részvétel lesz az elsődleges együttműködési kötelezettség.

 

A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának, folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának feltételei nem változtak. A keresőtevékenység, valamint a keresetpótló juttatással járó képzés időtartama alatt a rendszeres szociális segély folyósítása is szünetel.

 

Megszűnik az a lehetőség, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a bérpótló juttatásra való jogosultságot, és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való részvételt válassza.. A 2011. január 1. előtt megkötött ilyen tartalmú hatósági szerződések megszűnnek, az érintett személyekre a továbbiakban ismét a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy álláskeresőként továbbra is nyilvántartásba vetetheti magát (ez nem feltétele a segély folyósításának) és álláskeresőként részt vehet a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban, illetve az országos közfoglalkoztatási programban abban az esetben, ha a kirendeltség, mint álláskeresőt kiközvetíti.

 

A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása érdekében 2011. január 1-től átalakul a közfoglalkoztatás rendszere. Három új közfoglalkoztatási forma kerül bevezetésre, amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe. Ezt a támogatást az önkormányzat számára kötelező és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más, közösséget szolgáló, illetve szociális feladat ellátására lehet igénybe venni.

 

Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től:

 

·        Önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás. Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban részesülőket lehet foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában.

·        Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos időtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) időarányos része, és minden álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási formában.

·        Országos közfoglalkoztatási programok. A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap időtartamban és teljes munkaidőben történhet, a munkabér minden egyes programban külön kerül meghatározásra. Ebben a közfoglalkoztatásban minden nyilvántartott álláskereső foglalkoztatható.

 

Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, akik többek között bővítik a foglalkoztatottak létszámát és bérpótló juttatásra jogosult személyeket kívánnak foglalkoztatni.

 

 

Budapest, 2010. december 20.