Örökbefogadói GYES 2011. január 1-tõl 

Januártól új jogcímen igénylehetõ a Gyes, amit az örökbefogadó szülõ igényelhet, kivétel a  házastársi és rokoni örökbefogadás.

A Gyest a gyermek örökbefogadás elõtti kihelyezésétõl számított folyósítják maximum 6 hónapos idõtartamra, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, vagy az ikergyermekeknél a tankötelessé válás évének vége után, azonban a gyermek a 10. életévét nem töltötte be. Ha a gyermek az örökbefogadás elõtti gondozásba történõ kihelyezést követõ 6 hónapon belül tölti be a jogosultság alsó életkorát, akkor ezen életkor betöltését követõ 6 hónappal meghosszabbodik a jogosultság.

Az ellátásra jogosult személy keresõtevékenységet heti 30 órát meg nem haladó idõtartamban folytathat.