A közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyve közalkalmazotti jogviszonyra
is vonatkozó rendelkezései, egyben.A közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2011. évben (a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. melléklete)
Fize- tési
foko- zatok
Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
Eltérõ rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
munkaviszonyra
vonatkozó szabályt említ, azon közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt;
munkaviszonyt
említ, azon közalkalmazotti jogviszonyt
munkavállalót
említ, azon közalkalmazottat
munkaszerzõdést
említ, azon kinevezést
rendes felmondást említ, azon felmentést;
munkavégzés alóli felmentést említ, azon munkavégzés alóli mentesítést;
üzemi tanácsot
, illetve üzemi megbízottat említ, azon közalkalmazotti tanácsot, illetve közalkalmazotti képviselõt;
munkabért
említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;
személyi alapbért
említ, azon illetményt
bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot

is érteni kell. [Kjt. 85/A. §]