Szociális szolgáltatásokAlapszolgáltatások

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A szociális rászorultságot
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás
esetében kell vizsgálni.
Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.Szakosított ellátási formák


Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.Intézmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalók


Az önkormányzati rendelet vonatkozó része


14. §

 

 

(1) A Képviselõ-testület a Sztv. alapján az alábbi alapellátási formákat biztosítja:

             

  • étkeztetés igénylése iránti kérelmet a Polgármesteri hivatalnál
  • házi segítségnyújtást a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött megállapodás alapján biztosítja.
  • családsegítést a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött megállapodás alapján biztosítja.

 

  15. §

 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül

  • a)      az étkeztetés igénylése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál,
  • b)      a házi segítségnyújtásra irányuló kérelmet a szombathelyi Szociális Szolgáltató Központnál, a családsegítés iránti       kérelmet a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet benyújtani.

(3) Külön eljárás nélkül, haladéktalanul kell étkezést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.