Tiszta lappal


Végre túl vagyunk a választásokon testben és lélekben is. Miután nagyon izgalmasnak nem ígérgezett, nem is korbácsolt olyan erõs indulatokat, mint 4 évvel ezelõtt. Többek között nem ért minket lakókat meglepetésként a polgármester személye sem. A napokban megérkezett a meghívó is, melyben Szemes István tisztelettel meghívja a település lakóit a képviselõ-testület alakuló ülésére. Hozzáteszem csak azokat, akiknek van falutévéjük, és naponta bejárnak a hivatalba faliújságot nézegetni.
Ugyanis
interneten megint elfelejtették meghirdetni e fontos eseményt, holott ezért tavaly már a kormányhivatal is figyelmeztette a jegyzõt. Aki akkor megígérte, hogy a jövõben nagy gondot fog fordítani a nyilvános közzétételre. Csakhogy azóta a régi jegyzõ érthetõ okoból elment (elmenekült).  Úgy gondoltam, az új jegyzõnek már nem okoz gondot a törvény és az Szmsz alapján meghatározott elektronikus közzétételi kötelezettség végrehajtása. Tévedtem, sajnos ismét a kormányhivatalhoz kell fordulnom ez ügyben.

De térjünk a lényegre, ott tartottunk, hogy Szemes István - a nyilvánosságot köztudottan szeretõ- polgármesterünk, meghívta a település falutévés elõfizetéssel rendelkezõ lakóit a testület alakuló ülésére.
 A testület összetétele minden ciklusban változik ugyan, de polgármesterünknek eddig sikerült minden ellenzékinek mondott, vagy akadékoskodó, kérdezõsködõ (nem együttmûködõ) képviselõt a szocializmusból átmentett tekintélyelvû módszereinek használatával helyretenni, vagy -lehetetlen helyzetbe hozva- lemondásra kényszeríteni.   Testületi üléseken tapasztalt viselkedése is ezt a határtalan önbizalmat és gátlástalanságot tükrözi. Részben ezekrõl a módszerekrõl, elvekrõl írtam a "használati útmutató jáki képviselõknek" címû cikkben, mely - mint utólag kiderült-  félreértésekre adhatott okot. Nos, a címe alapján is látszik, ez egy használati útmutató, egy lehetõség a képviselõknek, hogy ezek betartásával megfeleljenek az elvárásoknak, a polgármester képviselõkre vonatkozó viselkedési normáinak.  Mert bizony ezek az õ elvárásai. Furcsa kijelenteni egy demokratikusnak nevezett rendszerben, hogy a polgármestert zavarja a nyilvánosság. Önök szerint partnerként kezeli-e a képviselõket egy olyan polgármester, akit annyira zavarnak már maguk az érdeklõdõk is, hogy megtiltja nekik a mosolygást? Ugye nem. Ez sok mindent elárul személyiségéről. A cikk sajnos személyes tapasztalataimon alapul, melyeket a 4 év során testületi üléseken gyûjtöttem, a saját szememmel láttam, a saját fülemmel hallottam, s amikrõl hangfelvételekkel is rendelkezem. Nem úgy találtam ki.

De mint mondtam, az új képviselõknek ez csak egy választható lehetõség, mégpedig a könnyebb, arra az esetre, ha be akarnak állni a sorba, és nyugodt, békés, konfliktusmentes üléseken szeretnének részt venni. Õk döntenek. De meggyõzõdésem, hogy új képviselõink azért indultak, hogy programjuk alapján valamin változtassanak, valamit képviseljenek. Természetesen tiszta lappal, hisz mindenkinek jár az esély, hogy megmutathassa, képes végigvinni különbözõ területeken elgondolásait, ötleteit, és azzal a képességgel is rendelkezik, hogy terveinek idõszerûségérõl, megvalósíthatóságáról meg tudja gyõzni az egész testületet. Azt hiszem én örülnék annak a legjobban, ha ez bármelyiküknek is sikerülne. Viszont erre példát még nem nagyon láttam az üléseken, ezért talán érthetõ és megbocsátható az az iróniába burkolt "beárazott jövõkép"  az a pesszimizmus,  ami a cikkbõl visszaköszön.

Ha valaki ezt a mondanivalómat esetleg félreértette volna az új képviselõk közül, attól ezúton kérek elnézést, nem állt szándékomban õket egy kalap alá venni  a polgármester mögött felsorakozó állandó tagokkal, akik már bizonyították lojalitásukat, akiknek már régóta nincsenek ötleteik, terveik, saját gondolataik, vagy véleményük, amihez tûzzel-vassal ragaszkodnának. 
Eljönnek, vannak, részt vesznek az üléseken.
Szavaznak ugyan, de meggyõzni nem õket kell. Vitatkozni még nem hallottam őket, látszólag mindenki mindennel meg van elégedve. Ahol pedig mindenki egyként gondolkodik, ott senki sem gondolkodik igazán.
Ezért aki bármit is tenni, változtatni akar az új képviselõk közül, annak bizony fel kell kötnie  nadrágját, össze kell szednie minden kitartásást, erejét, és  nem utolsósorban messzemenõen ki kell használnia a nyilvánosság kínálta lehetõségeket. Mondjuk lehetne elsõ lépésként az üléseket élõben leadni a falutévén, hogy a választók világosan láthassák, hogy képviselik érdekeiket. Úgy gondolom ez nagyot lendítene új képviselõink hitelességén, szándékaik komolyságán és a "tiszta lap" , mely újoncként megilleti õket, tiszta is maradna.
 
Én drukkolok ezért, eddig is ezt tettem.  Aztán majd meglátjuk......

Juhászné Müller Enikõ
2014.10.22.