2013. február 7-én a 2013-as költségvetés elfogadása után a jáki képviselõ-testület 4 képviselõje lemondott tisztségérõl. Szépen sorban.

Törvény szerint lehetõségük lett volna feloszlatni a testületet, ami új választások kiírásával járt volna. Nem ezt tették. Ennek hiteles és hihetõ okait nem ismerem, de a lemondásuk igazi okait, azokat az eseményeket, tényeket, amelyek alapján meghozták ezt a döntést, a -testületi ülések állandó hallgatójaként -azt hiszem értem. Ennek hosszú története van,  a faluban pedig nagyon sok pletyka és megalapozatlan vélemény kering a négy lemondott képviselõ munkájáról, tevékenységérõl.

Mivel minden hangfelvétel a tulajdonomban van, amit az üléseken felvettem, ezért vettem a fáradtságot, és a képviselõk döntését megalapozó eseményeket, felszólalásokat összegyûjtöttem, hogy ezáltal mások is teljesebb képet kapjanak az elmúlt 2 és fél évrõl, és ne csupán pletykák alapján alkossanak véleményt.
A fájlok kivágott részletek, lényegüket tekintve korlátozódnak a lemondások lehetséges okainak keresésére. Ezek a részletek csak kis ízelítõt nyújtanak abból az információhiányos környezetbõl, amelyben a képviselõknek felelõsen kellett döntést hozniuk úgy, hogy tulajdonképpen nem láthatták a döntéseiket megalapozó tényeket, számlákat, bérleti, és megbízásos szerzõdéseket stb.....Aki a teljes hangfelvételre kiváncsi, a jegyzõtõl ne kérje, mert õ nem õrizte meg.
Velem ellentétben.....


De kezdjük a végén!

Utolsó csepp a pohárban......

Második hangfájlként azt a részletet szeretném megosztani, amelynek középpontjában egy " családdal" kötött bérleti szerzõdés állt, ami már végképp elfogadhatatlan volt a képviselõk számára, napvilágra kerülése jelentette az utolsó cseppet a pohárban. Ha a hangfelvételbõl nem derülne ki a bérleti díjak a következõk:

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

A történethez hozzá tartozik, hogy talán 2 éve kikértünk szerződéseket az önkormányzattól, amit természetesen elutasítottak, mondván : nem publikus. Aztán bíróságra mentünk ez ügyben, és lám lássunk csodát, hirtelen publikus lett. Vajon miért kellett ezt titkolni és rejtegetni? Hát azt hiszem a válaszhoz elég, ha megnézzük az aláírásokat.
Jelen bérleti szerződéssel kapcsolatban is joggal tehetjük fel a kérdést:  ennyi beruházás mellett nem lett volna olcsóbb, ha nevezett gépeket megveszik, mintha drágán bérelnénk ki tudja meddig? Sőt később a falu bérbe is adhatta volna, ami nem kiadásként, hanem bevételként jelentkezne. Ez a kérdés elhangzott közmeghallgatáson is, persze a válasz erre is gyorsan megérkezett. Polgármester úr nem gondolta volna, hogy ennyi beruházás lesz a faluban. Pont.
Elég gyengécske válasz, hiszen a beruházásokat ő kezdeményezte, ő írta alá, tehát tudnia kellett, végiggondolhatta volna, hogy ehhez hosszú távon építőipari gépekre lesz szükség.
De térjünk vissza a testületi ülésekhez!


Képviselõk nem tudták elfogadni, hogy mindenrõl csak utólag,  az események után értesültek, fõként nem úgy, hogy a befejezett dolgokat még utólag szavazatukkal is támogassák.

                   

Menet közben azon is komoly vita folyt, hogy ki legyen a "nagyhatalmú sündisznócska" (na jó szépen fogalmazva a döntéshozó) a faluban.
 A testület, vagy a polgármester?
Akinek az eredményt illetõen kétségei támadtak, az a felvételbõl megtudhatja.Mosolyogni tilos!

Sajnos a hallgatóság jelenlétével  is akadtak problémák, többször kiderült, hogy polgármester urat több minden zavarja ezzel kapcsolatban, és ezek között elsõ helyen áll a nyilvánosság. De hát erre is van magyarázat.
Jákon a közélet tekintetében eddig ismeretlen volt ez fogalom, a változás pedig nagy teherként szakadt a "jól elvagyunk magunk között" légkörhöz szokott vezetés nyakába.  Akkora zavart okozott, hogy polgármester mérgében betiltotta az ott ülõ hallgatóknak a mosolygást! Sõt ezért még rendre is utasította õket!  (Errõl a történetrõl az Abigél címû film jut eszembe, ahol többször elhangzott ez a mondat: "Aki kukorékolni mer, becsukatom! De az is eszembe jut, hogy a korszak, melyben a történet játszódik  nem  demokrácia
volt!)Persze a képviselõk próbálkoztak mindenféle lehetséges eszközzel, határozatokkal, szép szóval együttmûködésre bírni a polgármestert nem sok eredménnyel.Sõt ezt  általában személyes támadásként élte meg.....

                                   

Sajnos olyan alapvetõ dolgokban sem volt megegyezés, hogy kell-e tartalmaznia a település gazdasági programjának a 200 milliós iskolaberuházást, és a 60 milliós óvoda beruházást.A tájékoztatás állandósult hiányából adódóan a képviselõk számára is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez a testület nem úgy mûködik, ahogyan kellene.
S ezt folyamatosan szóvá tették.  Úgy tûnik, hiába.


                                                                                         


Többször hiányolták, és ennek hangot is adtak, hogy munkájukhoz, a tárgyalt témához nem kapnak elõre (idõben) megfelelõen elõkészített anyagot.
 Mindenrõl azonnal, a téma megfelelõ mélységû áttekintése nélkül kell dönteniük:


Közben az is kiderült, hogy ki miért kapja a fizetését:

Könyvvizsgáló úr is mosta kezeit, hiszen nem az õ feladata az anyagokat eljuttatni idõben a képviselõkhöz:Állandó problémát jelentett (persze csak a képviselõknek) a jegyzõkönyvek pontatlansága.
A pár soros jegyzõkönyvek  más súllyal és más terjedelemben szóltak a "lényeges" és lényegtelen" témákról. Már ami említésre került.
Az nagyon fontos a történetben, hogy a lényeg fogalmát  minden esetben a jegyzõ volt hivatott meghatározni. (Nyilván, hiszen õ írta a jegyzõkönyvet!) Polgármester szerint nem lehet meghallani és leszûrni a hangfelvételrõl a  lényeges momentumokat. Ez módfelett érdekes, hiszen a lakosság soraiból készült hangfelvételrõl ez egyszerûen megoldható. De itt legalább gyengécske ígéretet kapunk a parlamentáris szabályok jövõbeni betartására. 


                               

Ezt mindjárt megcáfolja az a tény, hogy a képviselõket arról is elfelejtették tájékoztatni, hogy bizony õk kompetensek a jáki alapítvány ügyeiben döntést hozni. Nagy volt ám a csodálkozás! Némelyikük több éve ül a testületben, de errõl még nem is hallott.Közben azért másnak is feltûnt, hogy itt nincs minden rendben.......
A Közigazgatási Hivatal szóban figyelmeztette a testületet, hogy egyik pályázatot szabálytalanul zárt ülésen bírálták el. 
De ez csak a kezdet volt. A következõ figyelmeztetés már törvényességi felhívás formájában érkezett:
Törvényességi felhívás 1. rész

Törvényességi felhívás 2 rész

Sõt bizonyos összeférhetetlenség miatt döntéshozatali eljárásra kérték fel az önkormányzatot.

 Összegezve az biztos, hogy a képviselőink kezében voltak azok az eszközök és lehetőségek, amelyeket felhasználhattak volna terveik megvalósításához.
Egyszerű többséggel. Nem tették. Ennek miértjeiről őket kell megkérdezni. S hogy mi jön ezután?
Valami nagyon retro......,valami nagyon egyszerű....,  ami külön cikket érdemel.
 

Visszatekintve azért voltak a 2 és fél év alatt humoros pillanatok is, amikor az ember ott ülve el-elmosolyogta magát (persze titokban, nehogy rendre utasítsák), és elgondolkodott azon, hogy miből lesz a cserebogár. Ezekből is összeszedtem egy csokorra valót, de ez a rész majd 17-én lesz elérhető az oldalon. 
  
Juhászné Müller Enikő