Használati útmutató jáki tanácstagoknakKedves új-régi Tanácstagok! A napokban a Községházán megalakul a Községi Tanács, melynek a választók döntése alapján Önök is tagjai lettek! Megnyugodhatnak, vége az álmatlan éjszakáknak. De azért ne örüljenek túlságosan, sok beleszólásuk ezután sem lesz az eseményekbe, a pénzügyek nyomon követését pedig már most felejtsék el. Már akinek ez volt a célja Önök között. Egyébként nem kell megijedni, ez egy nagy gyakorlatot nem igénylõ feladat, egyetlen feltétele a munkakörnek, hogy adott jelre a kezüket fel tudják emelni. Igazán semmiség. A feladatok sem túl bonyolultak, sarkítva a lényeget, mindent amit a polgármester támogat, azt Önöknek is illõ. Ezt hívják lojalitásnak. Hogy ez a kilóra megvehetõ emberek legjellemzõbb tulajdonsága? Véletlen egybeesés. Jól véssék az eszükbe és soha ne felejtsék el,  az üléseken a hármas fõ szabály: hallgatni, bólogatni, szavazni. Természetesen igennel. Reméljük ennek súlyával tisztában vannak, és véletlenül sem fordul meg a fejükben a "saját gondolat", esetleg "saját vélemény" merész ötlete, mert annak bizony hangos kiabálás, és ki tudja milyen retorzió lesz a következménye, amit ugye egyikünk sem szeretne.  

Néhány kötelezõ tanács a követendõ jövõbeli koncepcióhoz:

1. Kultúrát eddig sem, a továbbiakban sem támogatunk.
 Ennek okát ne kutassák, szó nélkül fogadják el, lényeg az, hogy Tanácselnökünk (továbbiakban : vezérünk) ezt pontosan tudja. Az pedig fel sem merülhet Önökben,. .. hogy talán nem is ért hozzá.

2. Nem építünk közösséget, nem támogatunk ellenérdekelt csoportokat.
Ne kérdezzék, miért, mert az rosszindulatú feltételezés lenne az Önök részérõl, ha esetleg azt gondolnák, hogy vezérünk fél a fiatalok kreativitásától, ötleteitõl,  remegve félti 25 éve koptatott székét a feltörekvõ nemzedék jövendõbeli vezér - jelöltjeitõl. Még véletlenül sem. Mielõbb vegyék tudomásul, hogy közösség nélkül is boldogult a falu eddig is, ezután is fog.

3. Számlák között nem matatunk, nem keresgélünk, azok tartalmáról nem kérdezõsködünk.
Vegyék tudomásul, az nem az Önök dolga, erre vannak vezérük "tapasztalati számai" , amik hosszú évek eredményeképpen bekerültek a matematikai állandók sorába, és -a közgazdasági törvények meghazudtolásával- évtizedek óta változatlanul mûködnek.

4. Pénzügyi beszámolókat, költségvetést elsõre elfogadjuk.

Nem idegesítjük feleslegesen amúgy is leterhelt vezérünket ellenkezéssel, kukacoskodással. Ne támadjon kétségünk az adatok tartalmi valódiságának kérdésében, de ha mégis ilyent látnának a papírokon, valószínüleg káprázik a szemük.

5. Fõellenség a nyilvánosság
Elõfordulhat, hogy néhány elvetemült választó kérdésekkel merészkedik zavarni munkájukat, de jól véssék az eszükbe, a választó csak a választás napján fontos, egyébként hallgasson. Ilyen esetben mindenkinek mondják azt, amit hallani szeretne. Ez jól bevállt taktika, néhány tapasztalt intézményvezetõ tanácstag évek óta sikeresen alkalmazza. Ennek eredményét a választás is teljes mértékben visszaigazolta

6. A turizmust, útépítéseket csak ígéretek szintjén fejlesztjük
Hogy azt hogyan kell? Húzzák el az idõt, ígérgessenek, tárják szét a kezüket, mondván nincs rá pályázat. Ez eddig is bevállt.
Ha véletlenül mégis látnának ilyen pályázatokat, jó szorosan húnyják be a szemüket, és hessegessék el azt a gondolatot, hogy vezérük talán ehhez sem ért.

7. Minden építési, karbantartási munkát azonnal, kétségek nélkül megszavazunk.
Ne merjenek elgondondolkodni azon, vajon minden mással ellentétben miért ez a favorit terület, miért kell ezt kiemelten támogatni. Szót emelni ezért meg fõképp ne merjenek, ha kerülni szeretnék a kiabálást, és nem akarnak szembenézni vezérünk szikrát szóró szemeivel. Ezzel kapcsolatban ne kérdezõsködjenek bérleti és megbízási szerzõdésekrõl, egyszerûen semmi közük hozzá. Saját érdekükben ne vegyék észre az  építési anyagok beruházáshoz szükséges mennyisége, és a vásárolt mennyisége közötti különbséget. A különbség oka "üzleti titok".  Erre történõ utalás, rákérdezés fõbenjáró bûn. Szintén fõbenjáró bûn észrevenni a hasonlóságot a beruházás alá vont épület cserepe, térköve stb. és ................... rezidenciájának cserepe, térköve stb között. Eszükbe se jusson!!!

8. Szemet húnyunk kisebb törvénytelenségeken
Ritkán, de elõfordulhat, hogy vezérünk összeférhetetlenségbõl éppenhogy kimentett családtagja idõnként kéretlenül közbeszól a tanács ülésén. Ilyenkor nem háborodunk fel, hogy ez nem törvényes. Ácsi. Egyszerûen csak arról van szó, hogy tapasztalt vezérünk a jövõbe nézett, és elõre látta, hogy a tanács úgyis megszavazná a kéretlen hozzászólást. Hozzáteszem: a vezér családtagjának hozzászólását megszavazni az Önök számára természetesen kötelezõ, és ne nagyon firtassák, hogy a mezei választóknak ugyanez miért olyan macerás!

Bizonyára érzik, hogy ez egy "kreatív" munka, ami  " rengeteg lemondással" és "felelõsséggel"  jár.

Amit ennek fejében nyújthatunk:
békés, stresszmentes 5 év, itt-ott egy kis bérleti szerzõdés, ha a vezér családjának érdekeit nem sérti esetleg szó lehet megbízási szerzõdésrõl is. Munkahely a családtagoknak. Fantasztikus karrierlehetõségeket kínálunk, sehol máshol nem vált annyi fõreferens a levélkihordókból, mint nálunk.  Kirándulások, bulik, egyéb természetbeni és szociális juttatások. Sõt kivételezett helyzetükbõl adódóan rendszeresen részt vehetnek a "kéz- kezet mos" akcióinkban is.
Bízom benn, hogy együttmûködésünk a jövõben töretlen lesz, együtt sikerül megvédenünk a múlt rendszer "értékeit", és kart karba öltve támogatjuk a tekintélyelvet, és a mutyikat.
Önök is tudják: nem szabad feleslegesen kockáztatnunk, mert a fiatalság kreativitása veszélyezteti helyzetünket, jól bevállt módszereinket, a demokrácia vívmányai ( mint pl a adatkérés, nyilvánosság, elszámoltathatóság) pedig gátat vetnek, és akadályozzák gazdasági terveinket, saját boldogulásunkat. Ebben a szellemben kívánunk Önöknek eredményes 5 évet, anyagi gyarapodást, jólétet.  Véssék jól az eszükbe, Önök fontos emberek. Ebben még akkor se kételkedjenek, ha megnézik a választási eredményeket, és felmerül Önökben, vajon mennyire legitim egy 25 %-os választási részvétel, és mekkora támogatottságot jelent 2050 fõ lehetséges választó közül 200-300, mellyel megtisztelték Önöket a szavazók.

Azok a szavazók, akik csak a szavazás napján fontosak.


Juhászné Müller Enikő
2014.10.13.