Kiosztották a vis maior keret utolsó részét az árvízsújtotta települések között.
-Ják nem részesült a keretbõl-

2013 februárjában hatalmas árvíz zúdult a Vas megyei településekre.  A kormány a hasonló természeti károk enyhítésére elkülönített vis maior keretébõl 10 lépésben nyújtott segítséget azoknak az önkormányzatoknak, akiknek igényét megalapozottnak találta..
A Vas megyei települések közül 13 kapott pénzügyi segítséget a károk helyrehozatalára. Ják nincs közöttük.

Rossz hír ez  a Móricz Zsigmond utca lakóinak, akik nyárra polgármesteri ígéretet kaptak az utca árkának kimarkoltatására. Mint a tavaszi testületi ülésen megtudtuk a munka anyagi vonzatát ebbõl - a vis maior keretbõl kapott pénzbõl - fedezték volna.



Az "árok"  továbbra is ilyen "mély" marad a Móricz Zsigmond utcában.....

(Most érkezett egy - lakó által küldött-  SMS , hogy az árkot a - fénykép készítését követően- múlt héten mégis kimélyítették. Bizonyára eddig is csak a vis maior keret utolsó ütemének pozitív döntésére vártak. Hiába.)

 Elgondolkodtató, hogy -bár a média tele volt Jákról készült árvízi felvételekkel, interjúkkal- vajon a döntéshozók miért nem tartották eléggé megalapozottnak a kormány felé benyújtott önkormányzati igénylésünket? Persze abban sem lehetünk biztosak, hogy egyáltalán érkezett Jákról igénylés. De ha mégis, vajon  milyen tartalommal bírt, hogy azt az illetékesek 0 Ft-ra értékelték?
( Csak hogy legyen viszonyítási alapunk: a  Jáktól pár kilométerre fekvõ Szentpéterfa a hetedik ütemben 2.849.000 Ft-ot kapott)

A támogatásban részesülõ települések neve és a támogatás összege: vismaior.xls

Kapcsolódó videó: éles bevetésen