A beköszöntõ nyári uborkaszezon idején van egy kis idõ visszatekinteni az elmúlt év eseményeire, történéseire, itt az ideje rendszerezni, nagytakarítani. A régebbi cikkek olvasásakor rábukkantam arra az írásomra, amiben településünk születendõben levõ új honlapjáról, vagyis annak hirtelen megtorpanásáról értekeztem az oldalt üzemeltetõ R-Comp Kft. ügyvezetõ igazgatójával, Raffai Richarddal. Eltelt másfél év, hát kíváncsian kattintottam rá nevezett címre, a jak-kozseg.hu-ra. Vajon történt-e valami elõrelépés az ügyben?  Rákattintva nem találtam a régi fõoldalt, helyette a tárhely-szolgáltató cég oldala ugrott be, melyen általános tájékoztatót olvashatunk. Ebbõl több dologra következtethetnék, de mivel nem vagyok számítástechnikai szakember, ezért inkább ismét felkerestem Raffai Richardot, hátha mint üzemeltetõ többet tud a honlap sorsáról. Kézségesen állt a rendelkezésemre, sõt  beszélgetésünk hosszúra nyúlott, mivel több jáki témát is górcsõ alá vettünk, olyanokat, melyekre joggal lehetnek kíváncsiak a község lakói.
Sok mindenre fény derült, de kezdjük az elején!


"Hogy hová tûnt a honlap?

Ez jó kérdés, bár azt hiszem semmiképpen nem tekinthetõ váratlan lépésnek. Túl azon, hogy a cégem tervszerû leépítésének egyik állomása, valószínûleg lejárt a webtárhely és az adatbázis 1 éves bérleti díja. A domain regisztráció 2 évre szólt, ezért mûködik még a webcím.

 

A történetét is szívesen elmondom, mert azt gondolom tanulságos, híven tükrözi hogyan mûködnek arrafelé a dolgok:

Valamikor még 2007. nyarán tettem javaslatot többek között új weboldal készítésére - így tulajdonképpen nálam az elõny honlap kérdésben a Hírmondóval szemben J-, hisz a régi, kistérségi  http://www.jak.hu/  elég korlátozott képességû, szerkeszthetõségû illetve korlátozott a tárhely is. Valami mutatósabb, interaktívabb dolgot gondoltam, de ez akkor még nem volt fontos. Szemesné Fekete Eszter volt a megbízott szerkesztõje az oldalnak, csak úgy, mint az iskoláénak 2009-ben. Egyébként ez utóbbinak az elkészítésében is szívesen segítettünk volna, küldtünk is formai tervet, javaslatokat, sõt, a végén már ingyen is elkészítettük volna az oldalt (az errõl szóló e-mail üzenetek még ma is elõkereshetõek az archívumból), de erre sem volt szükség, lett helyette egy olyan oldal, ami még ma is látható http://jakiskola.uw.hu  címen. Magam részérõl nem szeretném minõsíteni és nem is az én tisztem, de azt gondolom, ha mellé tesszük az általunk küldött vázlatot, akkor mindenki el tudja dönteni melyiket nézte, böngészte volna szívesen…

Gondolom ezt azért a készítõk is érzékelték, hiszen egy idõ után már szerkesztve, frissítve sem nagyon volt ez a honlap, így gond és szívfájdalom nélkül lehetett volna törölni.

 

2011. tavaszán aztán meglepetésszerûen megbízást kaptuk egy új weboldal elkészítésére, tárhely bérlésre, domain regisztrációra. Igen, egy újabb jáki domain, mely fokozta a kaotikumot a település weblapjai között.  Ennek oka, hogy a jak.hu weboldalt a szombathelyi kistérségi társulás valósította meg uniós támogatással, így határozott ideig meg kell maradnia, ebbõl következik, hogy a domain név sincs a település birtokában, ezért kellett más címet választani az új, készülõ weboldalnak. Természetesen lehetett volna ennél jobb, kreatívabb, nemzetközibb is a domain név, de erre a címre esett a település vezetõinek választása, így ez szerepelt a hivatal által küldött megrendelõn.

Látszólag tehát elindult valami, lesz új weboldal, meg van a megbízás, azonban ez csak a látszat, mely gyakran csal. Sajnos anyagot alig kaptunk. Többnyire összeollózott, innen-onnan leszedett dolgok azok, amik a weboldalon láthatóak illetve olvashatóak voltak. Az óvodától egy azaz 1 gépelt oldalnyi anyagot kaptunk mindössze, orvosi rendelõtõl, védõnõktõl, polgármesteri hivataltól semmit. Helyesebben novemberben Ifjabb Szemes István jelezte, hogy 2 képet ki kellene cserélni az oldalon, küldeni fogja õket, ám ezek azóta sem érkeztek meg.

 

Sokáig az iskolától sem kaptunk semmit, aztán 2012. január 19-re behívatott Kozma Andrásné az iskola akkori igazgatóhelyettese, illetve a találkozón Dobos Józsefné igazgatónõ is jelen volt. Arról beszéltek, hogy nem tetszik nekik ez a lassúság, ezért úgy döntöttek saját kézbe veszik a dolgokat, elmondták továbbá mennyire semmitmondónak találják az elkészült oldalt, illetve, hogy mindenképpen szeretnének rá egy figyelemfelkeltõ reklám sávot, pont úgy, mint ahogy azt a Jáki Hírmondón látták, valamint szóba hozták, hogy õk szeretnék feltölteni a tartalmakat és nem értik ezt miért nem csinálhatják, illetve, hogy kevés lehet a tárhely, hisz nekik rengeteg az anyaguk. Elmondtam mi az aktuális helyzet az oldallal, azaz hogy ez csak egy váz, melyet megtekintett a falu vezetése, tetszett nekik, innen kellene tovább menni. Azonban a továbblépéshez anyagokra van szükség, fontos, hogy legyen fent tartalom, aztán ha fel van töltve mindez, majd be van állítva minden a weblaphoz fontos beállítás, akkor egy rövid betanítás után már õk is szerkeszthetik az oldalt. Hogy miért csak ez után szerkeszthették volna õk? Elõször is rögtön csavartunk egyet a dolgon és minden kategóriát aldomainekre helyeztünk át, tehát az iskola tartalma az altalanosiskola.jak-kozseg.hu az önkormányzaté onkormanyzat.jak-kozseg.hu stb címen érhetõ el, de természetesen a jak-kozseg.hu-ról ugyanúgy elérhetõ volt minden. Másodszor szerettük volna elkerülni és megakadályozni, hogy késõbb, mikor tartalmat töltenek fel õk, akkor valamit elállítsanak véletlenül vagy rossz helyre fûzzenek be. Szerkesztõ ugyanis feltölthet akárhova, de ha egy beállítás felett elsiklik, akkor például az óvodai tartalom az önkormányzati fõoldalra kerülhet.  

Úgy tûnt megértették, valamennyi anyagot kaptam a helyszínen (Alapító okirat, Szervezeti és Mûködési Szabályzat, Pedagógiai Program, Intézményi Minõségirányítási Program),, a többire meg ígéretet, hogy hamarosan mindent küldenek, kiírják CD-re, legalább a weboldal iskolára vonatkozó része legyen kész, ha a többi nincs is kész. Arra számítottunk, innentõl ömleni fognak hozzánk az új feltöltendõ anyagok. Január 23-án kaptunk még a weboldal iskolára vonatkozó menüjének javítására vonatkozó instrukciókat, amirõl azt érdemes tudni, hogy mindössze egy 10-15 perces munka. Arról nem is beszélve, hogy olyan, mintha egy ocsmány színû táblán azt olvasnánk Jaki Nagy Márton Általános Iskola. Behúzhatjuk az "á" betû hiányzó ékezetét, de attól még a  tábla színe nem fog megváltozni. Az alap problémát nem lehet eltûntetni egy kis kozmetikázással. És ebben az esetben az alap probléma az anyag hiány volt. Természetesen közben minden amit kaptunk felkerült. Aztán vártunk. Sokáig semmi, majd 2012. május 8-án érkezett egy pár soros anyag Gálos Zsolt igazgatóhelyettestõl, ami másnapra kint volt az oldalon, ám további feltöltendõ tartalom nem érkezett. Persze ne higgye senki, hogy a köztes idõt csendes várakozással töltöttük, ez idõ alatt szám szerint 15 alkalommal kértem, már-már könyörögtem, hogy kapjunk anyagot, hadd csináljuk meg amire megbízást kaptunk. Ugye mennyire életszerû, hogy valaki azért könyörög, hogy dolgozhasson? Mintha a mi érdekünk lett volna, hogy elkészüljön a honlap és nem a községé…

Különösen érdekes ebbõl a szempontból az én cégem esete, hisz az nem titok és a Hírmondóra korábban kitett weboldal tervbõl is világosan látható, hogy egy alvállalkozó felelt a weboldal tervezéséért, így nekünk egy fillér hasznunk nem származott belõle. Telefonszámla, utazás és ráfordított idõ formájában azonban költségünk bõven keletkezett. És még így is könyörögtem, hogy dolgozhassunk J

 

Az eredeti terv szerint 2011. decemberében, mintegy karácsonyi ajándékként a került volna átadásra a település részére az új weboldal, de mint látható, ez is folyamatosan csúszott és nem a mi hibánkból. Menet közben sok kritikát kaptunk, ám akik akkoriban az új weboldalt kritizálták, azoknak azt is figyelembe kellett volna venniük, hogy ha nincs anyag, tartalom, akkor nehéz megtölteni egy oldalt. Idõközben aztán azt is érezhettük, hogy volt olyan, akinek az volt érdeke, hogy úgy történjenek a dolgok ahogy. Hiszen váratlanul az egyébként lecserélendõnek ítélt jak.hu oldalra új, friss anyagok kezdtek felkerülni. 

A 2011. tavaszán bekövetkezett váratlan megrendelésbõl arra is gondoltam, hogy a Hírmondónak szeretnének konkurenciát állítani, hisz az már mindenkinek szemet szúrt, hogy ez az oldal mennyivel látványosabb, informatívabb és nem utolsó sorban látogatottabb volt, mint a jak.hu. Lehetséges, hogy késõbb más érdekek kerültek elõtérbe, így onnantól már nem volt fontos tartalommal megtölteni a http://www.jak-kozseg.hu/ weboldalt.

 

Ez lenne a weboldal rövid a története.

(Így nézett volna ki az iskoláról szóló aloldal, a vezetésnek nem kellett .  - a szerk.-)

Persze mindezt figyelembe véve joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mi szükség volt erre az egészre? Mi szükség volt egy webtárhely, domain név, adatbázis szolgáltatás és weboldal szerkesztés megrendelésére? Miért kellett az erre fordított összeget kidobni az ablakon? Nem hiányzik-e máshonnan ez a pénz, illetve nem lett volna-e jobb helye másutt?

Ezeket a kérdéseket azonban már nem nekem kell feltennem. Sokkal inkább a település lakóinak kellene ezeket a település elsõ emberéhez intézni egy közmeghallgatáson. Nem megelégedve az olyan válaszokkal, mint például a "hadd ne soroljam"...de, legyen oly kedves és sorolja polgármester úr! Ez ugyanis nem a saját pénze, amivel természetesen azt csinál, amit akar, ha úri kedve úgy tartja akár az utcára is szórhatja. Ez a pénz a KÖZÉ, a település lakóié, így nekik igen is joguk van hozzá, hogy megtudják hová és mi célból fogy el a pénzük!"

folytatás következik....

Kapcsolódó cikk: Kincs ami nincs