LomtalanításMinden évben eljön az az idõszak, amikor az embereknek lehetősége nyílik arra, hogy  rég nem használt tárgyaiktól, lecserélt  bútoraiktól,és  tönkrement elektromos gépeiktől környezetkímélő módon  megszabadulhassanak..
Ez történt falunkban is november második hetében, de idén elõször  a szokásostól eltérõ módon, és egészen új formában. Lomtalanítás elõtt az önkéntes tûzoltók összegyûjtötték a felhalmozódott felesleges fémhulladékot, ami komoly bevételt jelent az önkénteseknek, ráadásul több tonnával csökkentették azt a hulladékmennyiséget, ami után a hulladéklerakóban fizetni kell
( 1 kg = 9 Ft ).
Következõ lépésként Rácz Károly képviselõ felajánlotta, hogy a költségek csökkentése céljából két traktorral behordja a lomokat Szombathelyre. Polgármester Úr csatlakozott a kezdeményezéshez, s õ is felajánlotta az önkormányzat traktorját erre a célra. A lomtalanítás lebonyolításához még egy traktorral hozzájárult Horváth Mihály is, a Jáki Agrár Kft. vezetője. Igaz,  hogy így két napig tartott a mûvelet, és az idõjárás sem volt túl kegyes hozzájuk, de megérte, mert a falunak közel egy millió forint maradt a zsebében. A minimum az, hogy megköszönjük ezeket a felajánlásokat, s reméljük, a megmaradt pénz jó helyre kerül.
Azért nem ment minden simán, időközben merültek fel problémák is. A veszélyes hulladéknak minősülő szemetet (hűtőgép, televízió, gumi stb) a Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat nem vette át. Ennek okát, okait még nem ismerjük. Polgálmester Úr tájékoztatója alapján a faluban vannak olyan lakóingatlanok, amelyek után a tulajdonos egyáltalán nem fizet szemétdíjat, vagy díjfizetési hátraléka van. Innen  a lomtalanítók nem vihetik (-nék) el a szemetet. A szemétszállítással kapcsolatos kötelezettségekről, annak feltételeiről a Hulladékgazdálkodási törvény, és az általa előírt, helyi önkormányzat által elfogadott, hulladékgazdálkodási rendelet rendelkezik. Ezekkel a kérdésekkel a továbbiakban a gondolatok menüpontban szeretnék bővebben foglalkozni.

Néhány adat:  

A leadott hulladék mennyisége 47630 kg, ez a tavalyinál kb.20 000 kilogrammal kevesebb,  köszönhetõen a hasznosított vasnak. A megsemmisítés költsége kilogrammonként 9 forinttal számolva összesen 428.670 Ft.
A képviselõk tájékoztatása szerint a lakók egyéni számláiban lomtalanításra évközben befizetett pénzösszeg közel 425.000 Ft, ezt levonva a 428.670 Ft-ból kiderül, hogy az önkormányzatnak az egész takarítás az üzemanyagköltséget nem számítva csupán  2-3 ezer forintjába került.
Rácz Károly és Horváth Mihály nem kérték az üzemanyagköltség megtérítését.

Ezúton  köszönjük aktív közremûködésüket, és példamutató kezdeményezésüket!