Beszámoló
a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2011 január 8-án tartott közgyűléséről


Szeptemberi közgyűlésük után pár hónappal ismét találkozót szerveztek az önkéntes tűzoltók. A találkozó legfontosabb céljának az új vezetőség megválasztását tűzték ki, persze sok más témát is meg kellett beszélniük. Az ülést Boda Ernő, az egyesület elnöke nyitotta meg, az ülés levezetésére Csákány Gézát kérte fel.
A levezető elnök nehezményezte, hogy az utolsó közgyűlés óta sok olyan intézkedés történt, amit nem egyeztettek a vezetőséggel, és ezek  negatív irányba befolyásolták az egyesületben a morált. Tájékoztatta a tagokat, hogy elkészült egy teljesen új alapszabály-tervezet, de ennek megtárgyalása, és elfogadása már az új vezetőség feladata lesz. Pozitívan értékelte és megköszönte a hulladékfém-gyűjtők szervezett munkáját, és köszönetet mondott a lakosságnak is a segítségért.

Ezután kiosztották a jelölőcédulákat, megválasztották az új vezetőséget, és a Felügyelő Bizottságot is.
Az egyesület elnökének Juhász Lajost, tagjainak pedig Kovács Pétert, és Szabó Pétert választotta a közgyűlés. Az anyagi-pénzügyi  felelős tisztségét ezentúl Takácsné Tóth Andrea tölti be. A Felügyelő Bizottság elnökének tisztségére Balogh József kapta a legtöbb szavazatot, a bizottság tagjai Papp Tibor és Padra Zoltán lettek.

A szavazás után Juhász Lajos az egyesület főbb tevékenységeinek irányvonalairól beszélt. A legfontosabb feladatnak tartotta az új alapszabály megtárgyalását, és elfogadását, valamint az önkormányzattal az együttműködési megállapodás megkötését. Az egyesület a jövőben olyan feladatokat is szeretne felvállalni, mint a kármentés, kiképzés, karitasz tevékenység, és nem utolsó sorban eseti bevételi forrásként fémhulladék-gyűjtés, amiben számítanak a lakosság segítségére is.
Az egyesület szeretne alternatívát mutatni a fiataloknak, megteremteni, összefogni egy közösséget, ahova érdemes tartozni. Fontosnak tartotta a más egyesületekkel történő kapcsolatfelvételt, különböző programok szervezését és a pályázati lehetőségek kihasználását is. 
Szót kért Boda Ernő is, aki kiemelte, hogy a közel 130 éves egyesületnek íratlan szabályai,  hagyományai alakultak ki, amit a fiataloknak is érdemes megtartani és követni. Fontosnak tartotta a régi tagok megbecsülését, hiszen tapasztalataikra, tudásukra most is nagy szükség van.

A közgyűlés végén a tagok megegyeztek, hogy egy hónap múlva a ismét összeülnek, és következő lépésként alaposan megvitatják az új alapszabály-tervezetet.

A közgyűlés hivatalos jegyzőkönyve itt olvasható