"Eljutottunk az ominózus, a faluban szóbeszéd tárgyát képező, Flag által megadott kiszállási idõig".

Igen, errõl a kis részletrõl mi, lakók is értesültünk, hiszen lemondott képviselõnk, Janny Csaba által testületi ülésen elmondottak rávilágítottak, hogy  még a képviselõk sem láthatták a nyertes céggel kötött szerzõdést, így ellenõrizni sem tudták, hogy azok megfelelnek-e a  cég által pályázatban vállalt feltételeknek. (Hangfelvétel itt hallható) Számomra egyébként komolytalannak tûnik, hogy a közbeszerzési bizottság tagjai a Google Maps adatait fenntartások nélkül elfogadják. De ez csak a saját véleményem, érdekelne, Te mit gondolsz errõl?


 "Érdekes dolog, de más településen is elfogadta a Közbeszerzési Döntõbizottság a Google Maps által megadott adatot, mely arra vonatkozik, hogy egyik településrõl a másikra eljutni mennyi idõ alatt lehet. Ezt én el is fogadom és azt is elhiszem, hogy Ifj. Szemes István lemérte autóval az idõt. Csakhogy! A Google Maps, ahogy az átlag GPS-ek nem tud számolni forgalommal, forgalmi helyzetekkel, út- és időjárási viszonyokkal. Ezt az idõt télen-nyáron, esõben, hóban, sárban, jégen is tartani kell. Ugyebár az éppen akkor magunk mögött hagyott télen volt olyan, hogy 45-50 perc volt egy Szombathely-Ják távolság autóval. Ahogy a magunk mögött hagyott télen is láthattuk a médiákban /pl. nyugat.hu/ hová vezet, ha valaki rosszul választja meg a sebességét ezen az útvonalon. Ezért az egy óra a nyugodt szívvel vállalható kiszállási idõ. Aztán persze az is igaz, hogy az idõmérésnél Ifj. Szemes István már az autóban ült, de vajon mennyire életszerû, hogy egy emberke beöltözve, mindent bepakolva az autóba csak arra vár, hogy valaki telefonáljon? Semennyire. Persze itt hosszas magyarázat jött arról, hogy távolról megkezdik az elhárítást. Ám itt is feltehetjük azért a kérdést, hogy mi van akkor, ha a szerver megy tönkre? A távoli elérésnek ugyanis egyik kritériuma, hogy mûködjön a szerver. Arról nem is beszélve, hogy ez sem túl életszerû, hiszen azt feltételezi, hogy valaki bármikor ráér arra, hogy távolról matasson, ha gond van. Legalábbis reméljük, hogy nem az épp a helyszínre tartó emberke foglalkozik a távoli eléréssel autóvezetés közben. Nehéz elhinni, hogy erre is mindig ráér valaki, hiszen üzlet van, ahol a vevõkkel kell foglalkozni, más ügyfelek vannak, arról nem is beszélve, hogy Szombathely összes iskoláját megkapták alvállalkozóként. De minderre azt mondom, hogy nem a Flag hibája, õk csak kihasználták a jelenlegi rendszer adta lehetõséget. A szabályozást kellene úgy megváltoztatni, hogy életszerû adatokat kelljen megadni.

 

Végül okkal úgy döntöttem, hogy kikérem a nyertes pályázatot. 2011.07.01-én, 7 óra 30 perckor kaptunk lehetõséget a betekintésre. Nem csalódtam. A kiírás módosításakor ugyanis belerejtettem egy csapdát a szövegbe, amibe a Flag annak rendje és módja szerint bele is sétált. Valótlan tulajdonságot állított a termékérõl. A törvény pedig egyértelmûen fogalmaz: „Ha egy ajánlat irreális vállalást tartalmaz, az ajánlatkérõ köteles megállapítani annak érvénytelenségét. Amennyiben az ajánlatkérõ ilyen ajánlatot hirdet nyertesnek, a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az eljárás eredménye megtámadható.”

 

Érdekesség, hogy eddig a pontig Ifj. Szemes István látszólag támogatta a nyertes pályázat megtámadását, majd miután beszélt „Apuval”, már nem. Kiderült ugyanis, hogy addig sikerült halogatnia polgármester úrnak ezt az egész ügyet, hogy ha megtámadásra majd újra kiírásra kerül sor, akkor kifutnak a határidõbõl és a pályázaton elnyert pénzt vissza kell fizetniük kamatostól."

 

"No és persze ne feledjük azt sem, hogy a sikeres és hasznos bizottsági munkáért esetleg egymásnak kiosztott jutalmakat is vissza kellett volna adni, valamint azt sem, hogy az önkormányzatot is megbüntették volna, hiszen nem vették észre a szabálytalanságot. Úgy is fordíthatjuk, hogy nem végezték el az érintett bizottsági tagok azt, ami a dolguk.

Így aztán legyek nagyvonalú és ne tegyek semmit. Mérlegeltem és nem ez motivált, ellenben sem a településsel, sem az iskolával és legfõképp a gyerekekkel nem akartam oly módon kitolni, hogy elveszítsék ezt a pénzt és az eszközöket.

 

Nyilván egy normálisabban mûködõ országban a nyertes, ha tudja, hogy vaj van a füle mögött, akkor önként felajánlja mondjuk, hogy a szállítandó termékek egy részét a másodiktól szerzi be, mert mégis csak ezt követelné meg valahol a korrektség, a gentlemen's agreement, de ebben az országban ezt ne is várjuk. Sajnos mára már csak nagyon kevesek tudják mi is az a becsületkódex.

 

Érdekesség még, hogy ifjabb Szemes István elmondása szerint a teljesítés meglétének szakszerû ellenõrzése elmaradt.

 

Mindezek ellenére, nekem személy szerint nem a pályázat meg nem nyerése fáj, az sem, hogy így nyert, aki nyert, de még csak ennek a bevételnek a kiesése sem. Bármennyire is ezt a látszatot szeretnék kelteni bizonyos emberek a településen. Nekem az fáj, hogy senki egyetlen szóval sem köszönte meg azt, hogy ennyit dolgoztam azért, hogy a lehetõ legjobb és legtöbb terméket kapják a pénzükért. Nem vártam, hogy bárhol megemlítsék, csak köszönje meg valaki. Persze a polgármester úrtól elvártam volna azért azt is, hogy megköszönje, nem lett megtámadva az eljárás eredménye és így megmaradt a pénz. Ha már egyszer tevékeny részese volt annak, hogy ennyire elhúzódott ez az egész, véleményem szerint illett volna megköszönnie. Említettem már: becsületkódex…

(Összegzõ levél a polgármesternek itt olvasható)

Ezt az utolsó részt különösen ajánlom néhány akkori hivatali dolgozónak, mert jó ottani szokás szerint páran felhúzták a szemöldöküket az összefoglaló levelem kapcsán és rögtön elindult a savanyú a szõlõ típusú szóbeszéd. Nos, arany drága szíveim, nem errõl van szó, sokkal inkább arról, hogy valaki önzetlen segítséget nyújtott, amitõl Önöknek ott jobb lett és amiért egyetlen jó szót, köszönetet sem kapott, csak támadást. Önzetlen igen, mert nem kaptam érte ellenszolgáltatást és gondolhatják, hogy persze de csak azért segített, mert azt hitte nyer, nos ez sem fedi a valóságot, mivel amikor segítettem nem tudhattam ki nyer, ugyanakkora esélye volt mind a négy meghívott cégnek a gyõzelemre.

 

 

Nagyjából ennyi mondható el nem is annyira dióhéjban a jáki iskola TIOP pályázatáról.

Mentségemre legyen mondva, szinte hihetetlen mennyi minden történt ebben az egy hónapban és magának az egész dolognak a dokumentációja, pályázati dolgok, levelek, e-mailek, is egy hatalmas kupacot tesz ki."