A testületi ülések nyilvánosságáról...


Szeptember 16-án testületi ülésen jártunk. Olyan testületi ülésen, melynek meghívóját feltették a település hivatalos internetes oldalára. Ez önmagában nem is lenne egy különleges opció, de ne felejtsük el, hogy Jákon eddig nem ez volt a bevett gyakorlat.
Ezért is intéztem kérést (kérdést) e-mailen a település jegyzõjéhez július 30-án, hogy hajlandó-e ezentúl interneten a település hivatalos honlapján is kihírdetni a testületi ülések idõpontját és napirendi pontjait. Az idevonatkozó törvény 15 nap határidõt ad a válaszadásra, de sajnos a válasz még egy hónap múlva sem érkezett  meg.
Ennek okát természetesen meg fogom kérdezni a jegyzõtõl, mert érdekelne, hogy mulaszthatta ezt el egy hivatalos személy, akinek éppen a törvényesség biztosítása a fõ feladata az önkormányzatnál.

De lépjünk tovább! Az önkormányzatok felügyeleti szerve a Kormányhivatal törvényességi osztálya, ahová ilyen esetben egy egyszerû állampolgár is fordulhat panasszal. Ezért szeptember 5-én szintén e-mailben panasszal éltem a válaszadás elmaradása miatt. Aznap kisebb csoda történt, mert késõ délután - jóval a hivatali munkaidõ lejárta után- biciklivel kézbesítették a jegyzõ válaszát. Persze szeptember 2-ra visszadátumozva (teljesen feleslegesen fáradtak a visszadátumozással, hiszen így is hetekkel kicsúsztak a határidõbõl).
Vagy talán azért tették, nehogy azt higgyem, hogy a Kormányhivatal dörrentett rájuk? Persze, mindannyian tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. De legyünk kicsit naívak, és higgyük már el, hogy ugyan szeptember 2-án megírták, de bokros teendõik miatt csak 5-én volt idejük  (munkaidõ után!) kézbesíteni. 
De térjünk csak rá a válasz tartalmára! Idézet a válaszból:
" A Ják Község Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzat 15.§-a alapján képviselõ-testületi ülések meghívói közzétételre kerülnek."
Ennyi volt az érdemi válasz a kérdésemre, nem több. Nos érti valaki?  Kiderül-e belõle világosan, hogy a jövõben megtalálom-e a testületi ülések meghívóit interneten, vagy ne is keressem? Hozzáteszem: levelemben külön kiemeltem, hogy KONKRÉT ÉS EGYÉRTELMÛ választ kérek! Vajon ki tudja megmondani ebbõl a válaszból, hogy mit rejt a Szervezeti Mûködési Szabályzat 15.§-a?
Ugye senki. Miért is? Mert soha nem volt nyilvános nevezett szabályzat . Itt Jákon. Máshol a települések honlapján is fellelhetõ, itt titok.
Következõ kérdésem a jegyzõ felé: Miért nem másolta be nevezett paragrafust szó szerint? Hogy lehet egy olyan szabályzatra hivatkozni, ami nincs nyilvános helyen közzétéve? Honnan is kellene tudnom, hogy mirõl is szól?

A történtek ellenére mégis megjelent az aktuális testületi ülés meghívója a jak.hu oldalon.

Tisztelt jegyzõ! Olyan nehéz lett volna azt  válaszolni, hogy igen, hozzáférek és felteszem, minél szélesebb körben értesüljenek róla a lakók!? Kinek kellett ez a mellébeszélés?

De mielőtt bármin is csodálkoznánk, jusson eszünkbe: ez itt az irigylésre méltó Ják, és annak messze földön híres önkormányzata, ahol rendszeresen elfelejtik, hogy nem mi vagyunk a hivatalért, hanem a hivatal van értünk, lakókért!

Mottó: "Az állam nem tartozik a királyhoz, hanem a király tartozik az államhoz."

 Seneca

2013.09.21