Tájékoztató

A képviselõ testület december 1-én 4 órás maratoni ülést tartott. Az ülés idõbeni terjedelme, a témák sokfélesége, és az ott történt események fontossága miatt a nem hivatalos, hangfelvétel alapján készített jegyzõkönyv részletekben kerül nyilvánosságra.
A testületi ülésen történtek következményeként Szemes István polgármester nyílt testületi ülés összehívását kezdeményezte, melyet hétfõn 13.00 órakor a kultúrházban kíván megtartani.


Az ülés napirendi pontjai:

1. A Jáki Nagy Márton Általános Iskola és a Százszorszép Óvoda költséghatékony szakmai mûködésének megtárgyalása szakértõi vélemény alapján

Elõadó:  Dobos Józsefné iskolaigazgató és Kissné Nárai Mária óvodavezetõ

2. A Jáki Nagy Márton Általános Iskola pedagógusai által indított per megtárgyalása és döntés hozatala.
 Elõadók: meghívott ügyvédek