Testületi ülésen jártunk...


Február 2-án településünk képviselőtestülete testületi ülést tartott. Mivel decemberben a parlament több olyan törvényt fogadott el, ami érintette az önkormányzatok hatáskörét, jogkörét, ezért az elfogadott törvényeknek és kormányrendeleteknek megfelelően az helyi önkormányzati rendeletek módosítása is szükségszerűvé vált.
A lakosság pénztárcáját érintő ügyekben is komoly változások történtek. Például 2012-ben nem fizethetünk többet a hulladékszállításért, mint amennyit 2010-ben erre a célra fizettünk. Kevesebb lesz a víz- és csatornadíj szolgáltatás köbméterenkénti ellenértéke is. A díjak megállapításának önkormányzati jogköre megszűnt, a továbbiakban állami feladatkörbe került. Ezentúl a miniszter fogja évenként meghatározni ezen díjak emelésének százalékos mértékét.
Ezért a 2012- ben fizetendő vízdíj Jákon köbméterenként a 247 Ft + ÁFA helyett 241 Ft + ÁFÁ-ra ( forrás), a csatornadíj 349 Ft-ról 346 Ft-ra csökken.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ügyében is pozitív változások történtek. A szelektív hulladékgyűjtés 2012-től szintén állami monopóliummá vált, az erre fordított anyagi keretet egy állami cég kapja, aki megállapodásokat kötött a szelektív hulladékgyűjtés feladatainak ellátására a régiók erre a célra szakosodott cégeivel, így a A Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit Kft-vel is. Mivel a Kft. a feladat ellátásához szükséges állami támogatást ezentúl is megkapja, ezért településünkön továbbra is ingyenesen szállítja el szelektíven gyűjtött hulladékot minden hónap első csütörtökén. (részletek itt)
Önkormányzati rendeletet kellett hatályon kívül helyezni egy decemberben elfogadott saláta törvény miatt is, amely megszüntette az helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét a  munkaidőn kívüli és külső helyszínen megszervezett esküvők díjazására vonatkozóan. A jáki önk. képviselő testülete éppen ősszel fogadott el ebben a témában rendeletet.
Jegyző úr tájékoztatása alapján a szociális törvényben is történtek  változások, s ezeknek várhatóan folytatása is lesz. Ami eddig biztos és elfogadott, hogy a lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került, más lett a támogatás alapja, és változtak a feltételek is. A szociális rendelet módosítását -kivárva a még folyamatban levő várható törvényi módosításokat-  március hónapra tervezi a testület. A képviselők elfogadták a 2012. évi munkatervet is, amelyben  10 testületi ülést határoztak meg.
Határozatot kellett hozniuk továbbá nyílt testületi ülésen a játszótér névadásának döntéséről, melynek zárt ülésen történt megszavazását a Közigazgatási Hivatal szóban kifogásolta.
Részletes jegyzőkönyv hétfőn várható.