Pünkösd vasárnap....

Június 12-én Pünkösd vasárnap gyönyörû idõben zajlott le az önkéntes tûzoltók által szervezett " Önkéntesek a Jövõ nemzedékért" mottójú rendezvény. A faluban szokatlan civil kezdeményezést rengeteg szervezõ-, és összehangolt csapatmunka elõzte meg, amelyet egyesületen kívüli személyek is lelkesen támogattak. Tûzoltóink az önkéntesek hete keretében konkrétan erre az rendezvényre beadott pályázaton sajnos nem nyertek, de ez egyáltalán nem vette el a kedvüket a további munkától. Annak ellenére sem, hogy a program lebonyolításához szükséges anyagi, személyi feltételek csak korlátozott mértékben álltak rendelkezésre.A szervezés során ezért sok egyéni vállalkozót, magánszemélyt is megkerestek, és támogatást kértek az ötlet megvalósításához. Minden megkeresett személy, vállalkozó kivétel nélkül örömmel fogadta a kezdeményezést, és lehetõségeiknek megfelelõen segítették is a program létrejöttét.  
Az önkormányzat a helyszínt, és az infrastruktúrát biztosította, így járult hozzá a program megvalósításához. melynek motívációja az a felismerés volt,  hogy láthatóan nagy igény van a lakók között egy olyan hagyományteremtõ, közösség építõ eseményre, ahol egy idõben minden korosztály megtalálja a maga szórakozását, célja pedig nem más, mint a fiatalok megnyerése egy aktív közösség megteremtése érdekében.  
A nap remekül sikerült, minden pörgõsen, fennakadás nélkül valósult meg. Nagy sikere volt a fõzõversenynek, az íjászatnak és lövészetnek is, olyannyira, hogy a csatabárd dobásra már nem is volt idõ. A malacfogó versenyrõl és a célbalövésrõl ne is beszéljünk.

A tûzoltók ezúton fejezik ki köszönetüket minden - ünnepnapját feláldozó - kézmûvesnek és résztvevõnek, programban szereplõnek, akik egész napos munkájukkal és részvételükkel nagyban hozzájárultak a program sikeréhez, hiszen nélkülük mindez nem jöhetett volna létre. Igazi civil összefogásnak lehettünk részesei, mely például szolgálhat minden hasonló eseményhez.
Köszönet az egyesület aktív tagjainak is, akik hetekig munkálkodtak az idõpontok, személyek szervezésében, a programok pontosításában, a részletek kidolgozásában. S végül, de nem utolsó sorban köszönet a falu lakosságának a hulladékvas felajánlásáért, amelybõl a rendezõk a programokhoz szükséges
anyagokat, kellékeket biztosították.
(A rendezvény összes költségét természetesen az önkéntes tûzoltó egyesület nyilvánosságra hozza).

Nagyon sokan járultak hozzá munkájukkal, felajánlásukkal ehhez a kezdeményezéshez, ezzel egy igazi civil napot, és reméljük, hogy hagyományt is teremtettek.

Köszönet a támogatóknak

Ják Község Önkormányzata
Rebeka Vegyiáru és illatszer
Rácz Károly és családja
VenToura Travel Kft.
Balogh József
Prestige Lovasklub Héra Szabolcs
Rátz család
Tóthné Pintér Eleonóra
Schnalzer család
Hende család
Gálos család
Nagy Ferenc
Czvitkovits Erika
Szendrõiné Marika néni
Vöröskereszt
Karitász
Szombathely Városi Tûzoltóság
résztvevõ motorosok
Kutyapark Egyesület
Kutyamenhely Alapítvány
Bíró Dóra
Bernáth Krisztina
Zelles Rebeka
Bázel Cukrászda
Tóth Györgyné
Takács Jánosné
Takács Zoltán
Polgár Dávid
Sprint Autóbontó
Talléros sörözõ
Jánny család
Merõtei József
Szabóné Merõtei Marika
Udvardy Tiborné
Udvardy Balázs
Hegedûs István
Gaál Krisztina
Németh Tibor és családja
"Domus Pacis" Pavilon
Németh Szabolcs
Radanovits Ferenc
Sinka Attila
Energy Dabaston
Weidinger Veronika és
az iskola tornászai
Kiss Gábor
az óvodások mûsorának szereplõi
Szalacsi Ferencné
Angyalosyné Krajczár Ildikó
Hogya Ferencné
jáki Lövészklub
Vidóczi család
Napsugár Vegyeskereskedés
Horváth Vera
Hegedûs Zoltánné
Kurucz József
Hogya Eszter
Radics József

... és az önkéntes tûzoltóság tagjai.