Ha szolgáltatsz, számolj el!
-csatorna-ügyeink tojáshéjban-2013. szeptember végét írunk. Május 31-én az önkormányzat gazdálkodó szervezete, a KÜÉSZ -egy törvényváltozás miatt - átadta a Vasivíz Zrt-nek a csatornaszolgáltatási tevékenységét. Persze nem önként és dalolva engedte elröpülni az aranytojást tojó tyúkot, muszáj volt megtennie. De egyvalamit azért elfelejtett: elszámolni a lakosság felé, a tartozások és követelések rendezése nem történt meg. Máig sem, holott eltelt már közel 4 hónap. Azóta már a nyári hónapok számlái is megérkeztek az új szolgáltatótól, a Vasivíz Zrt-tõl.
Július 30-án - természetesen levélben-  tájékoztatást kértem a jegyzõtõl a késés okait illetõen. Erre határidõn belül választ nem kaptam, csakúgy ahogy a testületi ülések nyilvánosságának kérdésére sem.
A Kormányhivatal közbenjárására egy hónap múlva érkezett jegyzõi válasz, amely a következõket tartalmazta:

"A KÜÉSZ-szel kapcsolatos kérdésére válaszolva a vezetõ tájékoztatása szerint a Vasivíz Zrt-tõl a kért adatok idõközben megérkeztek, miközben Hivatalunk megvárta, hogy a lakosság eleget tudjon tenni fizetési kötelezettségeinek. Errõl a KÜÉSZ vezetõje Önnek a telefonban is tájékoztatást nyújtott. "


Ismét egy konkrét tényeket felsorakoztató korrekt választ olvashattunk Ják jegyzõjétõl. De vegyük csak sorra, milyen okok is vezettek szerinte az elszámolás késéséhez!

1. ok:  Csúnya Vasivíz Zrt. nem küldte idõben az adatokat, csak "idõközben". Mit is jelent ez konkrétan? Mivel a jáki hivataltól egyértelmû, világos választ még soha nem kaptam, ezért a másik félhez fordultam, és írásbeli igazolást kértem a Vasivíz Zrt. ügyfélszolgálatától, mikor is küldték át pontosan Jákra - az elszámolás alapját képezõ - lakossági vízfogyasztási adatokat!   Tulajdonképpen milyen idõpontot jelent a jegyzõ által használt  "idõközben megérkezett" kifejezés. Nos, az email-t  pontosan június 20-án, 17 óra 18 perckor küldték át a jáki polgármesteri hivatalba.

Íme az email:2. ok: Rendetlen lakók nem tartják be a határidõket (ahogy a jegyzõ sem), és nem fizetik be idõben a számlákat. A hivatal persze vár, hogy a " lakosság eleget tudjon tenni fizetési kötelezettségének."
Ez rendben is lenne egy bizonyos reális határidõt betartva, ami általában 1 hónap. De az utolsó résszámlát 04. 10-én keltezték, azóta lassan eltelt fél év és még mindig arra várnak, hogy mindenki befizesse!?

A nagy kihívás

Tehát összefoglalva a tényeket:  Az elszámoláshoz szükséges adatok 06. 20.-án már rendelkezésre áltak, az utolsó lakossági résszámlán szereplõ befizetési határidõ 05. 31.
Ez azt jelenti, hogy 4 hónapja nem voltak képesek tisztelt illetékesek kiszámítani a lakók egyenlegeit. Gratulálok mindenkinek, akinek ez lett volna a feladata! Ennyi idõ alatt egy ötödikes gyerek is megbírkózott volna ezzel az óriási kihívással!
Meggyõzõdésem, hogy a háttérben más problémák és a leírtaknál sokkal súlyosabb valós okok húzódnak meg. Ebben csak az az elszomorító, hogy minket lakókat is fogyatékosnak néznek, és ilyen semmitmondó válaszokkal próbálják meg kiszúrni a szemünket. A problémákat nem eltussolni, és titkolni kell, hanem meg kell oldani, a lakók félrevezetése pedig nem a legmegfelelõbb megoldás, mert egyre többen átlátnak a hivatal lyukas szitáján.
Megúnva a várakozást  -a jegyzõ szavaival élve- "Idõközben"  a fogyasztóvédelemhez fordultam, talán õk rákényszerítik tisztelt illetékeseket az elszámolások elkészítésére, és kiküldésére, kénytelenek lesznek összeszedni magukat, és tudomásul venni azt az elvet, hogy "ha szolgáltatsz, akkor számolj el" !

Meg is látszik! Azóta Szombathely szag van!

A Küésznek, mint szolgáltatónak 20 éves áldásos tevékenységére visszatérve az is érdekes, hogy a csatorna rendszer építése óta rendszeres, tervszerû mosatás nem történt. Ezt ifj. Szemes István nyilatkozta egyik testületi ülésen. Azokat a szakaszokat "tisztították", ahol "szagos és bugyborékoló" problémák jelentkeztek. /Egyik "szakszerû" tisztításnak én magam is tanúja voltam, amint egy Küész dolgozó tetõléccel oldotta meg a problémát/
Szemes István polgármester közmeghallgatáson tett kijelentése szerint pedig ez a csatornarendszer nem igényel tervszerû karbantartást. (természetesen errõl hangfelvétel is rendelkezésre áll.)
Ezért is tartom furcsának a szeptember 16-i testületi ülésen  polgármestertõl elhangzott kijelentést, miszerint  meg is látszik, hogy a Vasivíz átvette, mert azóta Jákon Szombathely szag van.

Gondolkodjunk csak el ezen a kijelentésen, és elemezzük csak a legújabb polgármesteri kommunikációt!
A Jákon terjengõ csatornaszag természetesen véletlenül sem az eltelt 20 év alatt  a karbantartást sosem látott, beszûkûlt keresztmetszetû , elhanyagolt csatornarendszer eddigi gazdájának. a Küésznek köszönhetõ, hanem a 3 hónapos szolgáltatói múlttal rendelkezõ, új üzemeltetõ hibája.


Juhászné Müller Enikõ

2013.09.28.