Errõl (is) lemaradtunk....

Országos rendezvények Szent Mihály napján


Szeptember utolsó hétvégéjén nagyszabású esemény volt az országban, mely Szent Mihály napja (szeptember 29.) köré szervezõdött. A Magyar Televízió Zrt. kormányzati támogatással egy olyan rendezvénysorozatot hozott létre, melynek keretében három napon át országszerte 1305 település kínált különleges programokat. Ezen települések önkormányzatának lehetõsége volt pályázaton nyert pénzbõl helyi jellegzetes programokkal részt venni a kezdeményezésben, és hagyományteremtõ céllal meggyújtani a Szent Mihály napi tüzeket, melyek központi helyszíne Ópusztaszeren volt.  A programhoz tartozó kulturális események az Emberi Erõforrások Minisztériuma közremûködése révén valósultak meg. Ennek keretében szeptember utolsó hétvégéjén a múzeumok ingyenes nyitva tartással várták a látogatókat. Az e miatt kiesett bevételeket a kormányzat megtérítette az intézmények részére.

Annak érdekében, hogy a nézõk elsõ kézbõl átélhessék az országszerte megrendezett programok sokszínûségét, az MTVA munkatársai egy két napot felölelõ, egész hétvégés mûsorfolyamot készítettek a programsorozat közvetítésére. 42 település (köztük Szombathely és Velemér) és programjaik kerültek bemutatásra a televízióban. 

Vas megye 216 településébõl 78 pályázott és vett részt a programban.

 Ezek:

Alsószölnök, Alsóújlak, Andrásfa,

Bejcgyertyános, Bérbaltavár, Bõ, Bucsu, Bük,

Celldömölk,

Csánig, Csehi, Csehimindszent, Csepreg, Csipkerek, Csörötnek,

Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske,

Egervölgy, Egyházashetye, Egyházasrádóc,

Gencsapáti, Gérce,

Halastó, Hegyfalu, Hegyhátszentpéter, Horvátzsidány, Hosszúpereszteg,

Ikervár,

Jákfa,

Kám, Kemenessömjén, Kõszeg,

Lukácsháza,

Magyarlak, Meggyeskovácsi, Mesteri,

Nádasd, Nagygeresd, Nagymizdó, Nagytilaj, Nárai, Narda, Nemesrempehollós, Nick,

Nyõgér,

Ólmod, Ostffyasszonyfa, Oszkó,

Ölbõ, Õriszentpéter,

Peresznye, Petõmihályfa, Pinkamindszent, Püspökmolnári

Rábagyarmat, Rábahídvég, Rábatöttös, Répcelak, Répceszentgyörgy, Rum,

Sárvár, Sé, Sitke, Sótony,

Szakonyfalu, Szalafõ, Szarvaskend, Szemenye, Szentgotthárd, Szentpéterfa, Szombathely,

Uraiújfalu,

Vámoscsalád, Vásárosmiske, Vassurány, Vasszentmihály, Vép.

Az MTV1 felhívása az önkormányzatoknak

A kedves olvasó felteheti magában a kérdést, hol marad a listáról a sikeres pályázatairól messze földön híres Ják? Hogyhogy nem vett részt a programban a mindig csak a lakók érdekeit szem elõtt tartó és értük tenni akaró polgármester illetve az általa vezetett egyik település? Fontos, hogy egyik, hiszen jó ideje mûködtetnek közös önkormányzatot Náraival és amint a felsorolásból is kiderült, az utóbbi település részt vett a rendezvénysorozatban, méghozzá nem is akármilyen programmal rukkolt ki! Érdekes kérdés lehet, vajon a közös önkormányzat vezetõjét meghívták-e az általuk létrehozott rendezvénysorozatra? Én tudom rá a választ, de sokkal hatásosabb, ha Önök lakók teszik fel ezt a kérdést választott vezetõjüknek, Szemes Istvánnak!

Azt hiszem, nem kell külön kiemelnem egy ilyen rendezvény jelentõségét, az általa biztosított ingyen reklám erejét! Úgy gondolom, eddig is tudhatta, tapasztalhatta azt mindenki, hogy Szemes Istvánt nem érdekli sem a kultúra, sem a turisztika. Annak ellenére sem, hogy ebben az esetben is csak annyi dolga lett volna, hogy bead egy pályázatot, a reklámot, a rendezvényekre a pénzt a magyar állam és a Magyar Televízió, valamint egyéb médiák biztosították volna. Ennyire sem futotta az erejébõl. Vajon miért?

Persze, az ilyen eseményekre nem lehet igénybe venni a Bobcatet, egyszerûen nem lehet neki szerepet találni, ahogy a „Lex haverok” is mind olyan tevékenységet ûznek, ami itt nem használható.


Az igazán érdekes kérdés persze az, hogy Önöknek lakóknak mi a fontos? Önök mit szerettek volna ebben az esetben illetve mit szeretnének a jövõben?

                                                                                                                           

 Raffai Richard

2013.10.10.

Példák a Szent Mihály napi programokra jelentkezett 1305 település rendezvényeire: 

   

Nárai
Szüreti fesztivál és felvonulás, mûsor a Mûvelõdési Házban,
vasárnap Szent-Mihály napi erõpróba