"Váltsuk meg Szent Márton

 köpenyét!"2006. novemberében hirdette meg elsõ alkalommal Egyházmegyénk az akciót, aminek keretében minden plébánián Szent Márton napjától gyûjtést rendeznek a közvetlen környezetünkben élõ rászorulók részére.

A helyi Karitasz csoport osztja szét az összegyûlt adományokat.

 

Szeretettel kérjük, hogy lehetõsége szerint

 

- tartós élelmiszer,    -  pénz,   - játékok,

 

-használati tárgyak,   -ruha

 

adományozásával járuljon hozzá, hogy községünkben mindenkinek jusson ajándék karácsonykor!

 

Az adományaikat a templomban elhelyezett,

Váltsuk meg Szent Márton köpenyét!”

 feliratú kosárba, illetve perselybe szíveskedjenek elhelyezni,

november 11. és december 15. között.

 

Isten fizesse meg nagylekûségüket, és Szent Márton pártfogása kísérje életüket!

 

EGYHÁZMEGYEI KARITASZ JÁKI CSOPORTJA