Tisztelt Lakosság!

Ják Község Önkormányzata és a Zöld Nyugat Hulladékkezelõ Nonprofit Kft. és Tagjai (borostyán Rec Kft., Creato 2005 Kft., Green Papír Kft.) együttmûködési megállapodást kötöttek a hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés területén.

Az együttmûködés keretében a lakosság 2011. február 3-tól

1. Ingyenesen veheti igénybe
a szelektíven gyûjtött papír, PET palack, folyamatos elszállítását
bizonyos elektromos és elektronikai hulladékok meghatározott idõpontban történõ elszállítását
üvegek konténeres gyûjtését és elszállítását (2011. második félévtõl)
a szelektíven gyûjtött TETRA PACK és ALU-dobozok gyûjtésérõl és a tudnivalókról késõbb küldünk értesítést

2. Átvételi díjat fizetünk
vas, fém hulladékokért, valamint bizonyos elektromnos és elektronikai hulladékokért
(Átvételi díjak kifüggesztésre kerülnek a Polgármesteri Hivatalnál)

3. Lakosság fizet térítést
a konténeres hulladék szállításért (pld. építési és bontási törmelék, stb.)
(Szolgáltatási díjak kifüggesztésre kerülnek a Polgármesteri Hivatalnál)

Az Önök további teendõje:
Levelünkhöz mellékeltünk 2 db hulladékgyûjtõ zsákot, amiben Önök szelektíven gyûjthetik az újrahasznosítható hulladékokat:

Kék színû = PAPÍR               - újság, kiadványok, karton hulladék számára
Sárga színû = PET palack       - mûanyag összenyomott italos palackoknak

A zsákok elszállítására minden hónap elsõ csütörtökjén 8.00 - 16.00 óra között kerül sor.
Az elsõ szállítás 2011. február 3-án történik.
2011 évi szállítási napok:  február 3, március 3, április 7, május 5, június 2, július 7, augusztus 4, szeptember 1, október 6, november 4, december 1.
Amikor a szállítási nap ünnepnapra esik, abban az esetben a következõ munkanapon történik a zsákok elszállítása.
Kérjük, hogy a szállítási napokon a zsákokat - bekötve - szíveskedjenek reggel 8.oo óráig a házuk elé kitenni. Nagyobb mennyiségû hulladék esetén zsák átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, de bármilyen más csomagolást is elszállítunk.
Ha Önök a meghatározott szállítási napon kihelyezik az elkülönítetten gyûjtött hulldékokat, akkor munkatársaink bedobják postaládájába a következõ gyûjtéshez szükséges zsákokat.
Ha Önök nem helyezik ki  az általunk átadott zsákokat, akkor nyugtázzuk, hogy Önök nem igénylik a szolgáltatásunkat.
Késõbb azonban bármikor csatlakozhatnak a szelektív gyûjtéshez, de külön kell majd igényelnie a zsákokat.

FONTOS! A Green Papír Kft kommunális hulladék elszállításával nem foglalkozik. Kérjük, a zsákokba csak a fentiekben feltüntetett, meghatározott anyagokat tegyék. Ellenkezõ esetben a zsákokat nem áll módunkban elszállítani.

Elektromos és elektronikai hulladékgyûjtési akció mindig elõre meghatározott idõpontban történik, melyrõl külön értesítést küldünk. Az akciókon kívül folyamatos hulladékátvétel történik a Creato 2005 Kft. telephelyén:
9700 Szombathely, Csaba u. 8 Tel.: 36 94 315643
Építési és bontási hulladékát a Borostyán REC Kft. telephelyén is elhelyezheti: 9751:Vép, Krsz. 0126/11.
A konténeres hulladékszállítási igényt tlefonon kérjük megrendelni: + 36 30 488 7601

Szelektív hulladékgyűjtéssel 50-60%-al csökkenthető a kommunális hulladék mennyisége!
Kérjük, Ön is vegyen részt a szelektív hulladékgyűjtési programunkban!

Ják, 2011. január 03.