Rehabilitációs járadék 2012 - megszűnik a baleseti rokkantsági nyugdíj


Az Országgyűlés megszavazta a megváltozott munkaképességű személyek új ellátásáról szóló törvényt.


Az eddigi rokkantsági nyugdíjat felváltja a rehabilitációs-, illetve a rokkantsági ellátás. 

Jövőre az alábbi nyugdíjak szűnnek meg véglegesen:

rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és a bányászok egészségkárosodási járadéka.

2012. január 1-től csak az részesülhet megváltozott munkaképességű ellátásra, akinek az egészségi állapota 60%-os, vagy annál is kisebb. Ez a megállapítás a Rehabilitációs Bizottság komplex minősítése alapján történik majd. Magyarra fordítva ez az jelenti, hogy a jelenlegi egészségkárosodási mérték meghatározása szerint ezen ellátásra csak az lesz jogosult, aki 40%-ban egészség károsult.

Jövő január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek nem nyugdíjat kapnak, hanem jövedelempótló ellátást. E meghatározás miatt csak akkor folyósítható ilyen jellegű ellátás, ha a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapota következtében munkára alkalmatlan, valamint az ellátásra benyújtott kérelmét megelőző 5 esztendőben minimum 3 évig társadalom biztosítással rendelkezett.Ez utóbbi kritérium alól azok a személyek mentesülnek, akik 2011. december 31-én már részesültek az átalakuló ellátások valamelyik fajtájában.
2012. január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs járadék 2012-ben részesülhetnek, vagy rokkantsági ellátásban. Rehabilitációs járadék 2012-re maximum 3 évig az jogosult, aki tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, vagy akinek az ismételt munkába állása rehabilitációval helyreállítható. A tartós foglalkoztatási rehabilitációra az szerezhet jogosultságot, akinek a rehabilitációját a bizottság nem javasolja.

A rehabilitációs járadék 2012 összege a minimálbér 30-50% között állapítható meg. További kitétel az, hogy ezen személynek együttműködési kötelezettsége lesz, amely magában foglalja az alábbiakat:

- aktív munkahely keresés

- a számára felajánlott képzési-, és/vagy munkaerő piaci programban való részvétel

- a számára, a Rehabilitációs Bizottság által felajánlott munkalehetőség elfogadása


A rehabilitációs járadék 2012 ellátását abban az esetben és időtartamra szüneteltetik, amikor a megváltozott munkaképességű személy kereső tevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatott.

A rokkantsági ellátás 2012 összege minimum a minimálbér 30%-a lesz, maximuma pedig a 150%-a. Amennyiben a személy nem tesz eleget bejelentési-, és felülvizsgálati kötelezettségének, úgy számára az ellátást szüneteltetik. A rokkantsági ellátás sajátossága az, hogy mellette végezhető keresőtevékenység, de az onnan származó bevétel 3 havi átlaga nem lehet több a minimálbér 150%-ánál.

Az a mintegy 110.000 személy, akik jelenleg a III-as minősítésű rokkantsági nyugdíjban részesülnek, azoknak kötelező felülvizsgálatra jelentkezniük. A vizsgálat eredményeképpen vagy rehabilitációs járadék 2012-őt fognak kapni, vagy rokkantsági járadék 2012-őt. E szabály érvényes arra a 84.000 személyre, akik rendszeres szociális járadékban részesülnek.

Új elem a törvényben, hogy bevezetésre kerül az akkreditált munkáltató intézménye, valamint a rehabilitációs kártya, melynek birtoklása esetén nem kell fizetni a munkabérre rakodó munkaadói terheket.

Forrás:http://nyugdij.berkalkulator.org.hu