"Anyáink gondoskodtak róla, hogy nekünk már ne kelljen tisztítószerre költenünk. 

Ma már azzal együtt jön a víz a csapból."

Vavyan Fable
Itt a tavasz, a természet újjászületik, ezzel egyidõben elkezdõdnek a kertben a tavaszi munkálatok is.
Elõkerülnek a kis kézi permetezõk, de a földeken is ebben az idõszakban végzik ezeket a feladatokat. Kézi permetezéssel környezetünkben nem teszünk jelentõs kárt, hiszen a permetezés célzottan kis területen, és kis mennyiségben történik..Azonban más a helyzet akkor, ha a növényvédõszeres permetezés belterületen, lakóházak közvetlen szomszédságában mezõgazdasági gépekkel folyik. Ilyenkor a levegõbe jutott permet mennyisége, a szél, és az idõjárási viszonyok olyan körülményeket produkálhatnak, amelyek veszélyeztetik a lakók egészségét, az állatvilágot és a környezõ növénykultúrákat. Bizony településünkön is elõfordulnak ilyen területek, ahol a lakótelep közepén telekszélességû földcsíkokat mûvelnek és permeteznek mezõgazdasági gépekkel. A munkájukat megbízásból végzõ emberek sokszor nem is tudják, hogy erre a tevékenységre bizony nagyon komoly szabályok vonatkoznak, amelyek törvényben vannak rögzítve. Ezek megszegése pedig komoly bírságokkal büntethetõ. Érdemes tehát odafigyelni ezekre, hiszen szervezetünk élelmiszerekbõl, vízbõl származó vegyszerterhelése amúgy is magas, közvetlen környezetünkben pedig igazán elvárható lenne, hogy legalább a levegõbõl ne növényvédõszert lélegezzünk be.
Mint minden más tevékenység jogilag ez is szabályozott, de az emberi oldala, a felelõsség mások iránt manapság már ismeretlen fogalommá vált. Sajnos érdekek sűrű erdejében élünk, ahol többek között mások egészségének megőrzése sem jelent már komoly tényezőt.

“A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye;
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”
(Albert Einstein)


A cikk lakossági felvetés alapján készült, természetesen az ügy hátteréről megkérdeztük -képviselőnk útján- jegyző urat is. Jegyző úr  válaszában ezt a tájékoztatást adta:
 
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999./ (XII. 28.) Korm. rendelet 106. §-a alapján a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény -és Talajvédelmi Igazgatósága azilletékes az ügyben.
 
106. §
(1) Aki a növényvédelemről szóló törvényben meghatározott növényvédelmi, növény-egészségügyi rendelkezéseket megsérti,

hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága hatáskörébe is tartozik.


Én a növényvédelmi törvényt átnézve a következő ide vonatkozó paragrafusokat találtam:


2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemrõl

26. § A növényvédõ szereket csak az engedélyezett módon, a helyes mezõgazdasági gyakorlat szerint, a munkaegészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok maradéktalan betartásával szabad felhasználni. A növényvédõ szerek nem alkalmazhatók, ha a felhasználónak számolnia kell azzal, hogy a növényvédõ szer a felhasználás adott körülményei között káros hatást gyakorolhat az ember és az állat egészségére, a környezõ növénykultúrákra.

31. § (1) A növényvédõ szer tárolása, forgalmazása, szállítása, felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységeket saját célra - a III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szerek vásárlását és felhasználását kivéve - az végezhet, aki a külön jogszabályban meghatározott szakirányú képzettséggel rendelkezik.
(3) Növényvédõ szerrel szolgáltatást az végezhet, aki
a) az I. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szer felhasználása esetén, külön jogszabályban felsorolt felsõfokú növényvédelmi szakképesítéssel,
b) a II. és a III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szer felhasználása esetén külön jogszabályban felsorolt középfokú növényvédelmi szakképesítéssel,

60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki
b) növényvédõ szerrel olyan cselekményt valósít meg, amellyel az ember és az állat egészségét vagy a környezetet, illetve a tájkép szempontjából jelentõs értékû növényállományokat veszélyezteti;

(3) A bírságot a jegyző jogosult kiszabni az (1) bekezdés b), c), valamint a (2) bekezdés b), c) pontjai esetében, ha a cselekmény belterületen valósul meg.

Jegyző úr képviselőnek írt második levelében közölte, hogy ez a jogszabály 2008-ban megváltozott, azóta ennek a feladatnak az ellátása már nem a jegyző hatásköre. Sajnos ez semmit nem változtat a tényeken:  az önkormányzat hárít, hogy ez nem az ő feladata, a helyi hatóság mossa kezeit, mi pedig továbbra is szívjuk a permetes levegőt. Persze kilincselhetünk hivatalból hivatalba, az eredmény előre borítékolható.
Mindenesetre az elgondolkodtató, hogy nemcsak az egészségünket veszélyeztető permetezőgépekkel, hanem az engedély nélküli állattartókkal, a kóbor kutyákkal, és a gépjárműadót nem fizetőkkel szemben is tehetetlen az ügyekben intézkedésre jogosult személy, vagy hivatal.

Juhászné Müller Enikő