Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár köszöntõje a Pedagógusok Világnapja alkalmából.

Tisztelt Óvodapedagógusok, Tanítók, Tanárok,

Kedves Kollégáim!

Szeretettel köszöntöm Önöket október 5-e, a Pedagógusok Világnapja alkalmából, melyet ebben az esztendõben a tanárok nemi egyenjogúságának jegyében hirdetett meg az UNESCO. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete ezzel arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a világ számos pontján még ma sem egyenlõ mércével ítélik meg a nõket és a férfiakat. E méltatlan helyzet elleni összefogásra buzdít minket ezúttal az UNESCO: Teachers for gender equality.

Oktatásért felelõs államtitkárként kötelességem, õszinte szívvel és hittel vállalt feladatom, hogy a pedagógusokat ért méltánytalanságokra megoldást találjak. Hiszem, hogy egy jól mûködõ, igazságos társadalomban helyére kerülnek az értékek, mindenki számára egyértelmûvé válik, mi a rossz, mi a bûn – a jó pedig jó lesz. Bizonytalan világunkban nem az jelent gondot, hogy nem becsülik meg egyformán a nõi és a férfi pedagógus munkáját. Legnagyobb baj, hogy egyáltalán nincs becsülete a tanárnak, tanítónak, óvónõnek. Nem õk azok, akik kimondják a megmásíthatatlan igazságot, tételt az órán, nem õk azok, akikre mindenhol csillogó szemek tapadnak. És nem õk azok, akiket végtelen tisztelettel vesznek körül a szülõk, mert legdrágább kincsüket, gyermeküket megtanítják írni, olvasni, számolni és elültetik bennük a tudás, a megismerés vágyát. A pedagógus ma valóban a nemzet napszámosa, aki kiteheti szívét, lelkét, mégsem ismerik el megfelelõen tudását, munkáját.

Tudom, nehéz feladatot vállaltunk, mikor a munkatársaimmal egy jobb világ felépítésére tettünk fogadalmat. De hiszünk abban, hogy elszántsággal, szorgalommal mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobb sora legyen a pedagógusoknak, akik mindig e nemzet támaszai voltak. Hiszünk abban, hogy felemelt fejû, a jövõtõl nem félõ, hanem a jövõben bízó, tiszteletnek örvendõ magyar pedagógusok tiszta szívû és gondolkodású, az értékeket, tanárait, szüleit, otthonát, hazáját megbecsülõ gyermekeket nevelnek. Olyanokat, akik majdan örömmel munkálkodnak saját maguk és a társadalom boldogulásáért.

Több mint egy esztendei munka után elkészült a Nemzeti köznevelésrõl szóló törvény koncepciója, s rövidesen a Parlament elé kerül a jogszabály tervezete.

A köznevelési rendszer a következõ alaptételekre épül:

A közösségi nevelés nemzeti közérdek, nem szolgáltatás. A közösségi nevelés feladata a nemzet alapvetõ értékeinek átadása a következõ nemzedékeknek. A munka tiszteletére nevelés az önálló boldogulás elsõ számú feltétele. A tehetségek felkutatása és gondozása alapvetõ nemzeti és nemzetgazdasági érdek. A közösségi nevelési rendszer fenntartását az állam kötelességévé kell tenni, mert az nem függhet politikai és ideológiai irányzatok vitáitól. A közösségi nevelés sikere érdekében vissza kell állítani a pedagógusok tekintélyét és a pedagógusi pálya társadalmi rangját.

Ezzel párhuzamosan készül a Nemzeti felsõoktatásról szóló törvény is, amelyet várhatóan szintén elfogad ebben az esztendõben a Parlament.

Mindkét jogszabály középpontjában az ember, a gyermek, a pedagógus, a tudását magas szinten bõvíteni kívánó hallgató és az oktató áll.

Kedves Pedagógusok! Kedves Kollégáim!

Kant így fogalmazott: „A jó nevelés az, amibõl a világon minden jó terem.” Legyünk mi azok, akik a jövõ nemzedékét jóra neveljük, amibõl a jó terem. S legyünk büszkék arra, hogy mi kaptuk, mi vállaltuk e felelõsségteljes, méltóságteljes hivatást.

A Pedagógusok Világnapja alkalmából tiszta szívbõl kívánom, hogy sok örömet találjanak munkájukban, tanítványaikban.

Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár