F I G Y E L E M !

 

 
Értesítem az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy az óvodában a felvételi elõjegyzések ideje 2013/2014-es nevelési évre
2013. április 15-19.
Minden nap 8-14 óráig
várjuk az érdeklõdõket.

Kérem, a szülõ hozza magával:

 
Személyi igazolványát, lakcím igazolványát

    Gyermeke lakcím igazolványát

    Gyermek születési anyakönyvi kivonatát

  Gyermek TAJ kártyáját

 Igazolást a kötelező oltások meglétéről

 Azoknak a gyermekeknek a felvételi elõjegyzése is a fent nevezett idõben történik, akik két és fél éves kortól igénylik az óvodai ellátást. A két és fél évesek felvétele  férõhely és  családi körülményektõl függ.

 

Szeretettel várom a leendõ óvodásokat!

 
                                               

 Zalán József                                         Kissné Nárai Mária

       Jegyzõ                                                Óvodavezetõ

 

  Ják, 2012. február 28.