Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra.

Az igénylés szabályait Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja határozza meg.

Az önkormányzat a támogatás iránti igénylését a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez nyújtja be, április 30., szeptember 10., november 5. határidőkig. 
Igénylést egy önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.
A Magyar Államkincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzatoktól - indokolt esetben helyszínen - beszerzett dokumentumokkal kiegészített igénylést felterjeszti a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak.
A támogatásról a belügyminiszter és nemzetgazdasági miniszter együtt dönt a Belügyminisztérium által működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján.
A döntésre a beérkező igénylések elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb december 10-éig 20-áig kerül sor.
A támogatások önkormányzatonkénti összege a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium honlapjain kerül közzétételre.
Az önkormányzat részére a támogatások átutalása a döntést követően soron kívül történik.

Folyósítás módja: nettó körön kívüli