Részletek  Domokos László ÁSZ-elnök 
az önkormányzati ellenőrzések tapasztalatairól tartott előadásából"A gazdasági szféra egészére igaz, hogy méretgazdaságosságra és ezt tükröző intézményi struktúrára van szükség. Nincs ez másképp az önkormányzatoknál sem, az intézményi racionalizálás így mindenképp követendő út ebben a szegmensben is.
A pénzügyi egyensúly helyreállításának másik lehetséges módja a kötelező feladatellátás elıtérbe helyezése és az önként vállalt feladatok szűkítése. A 2013-tól hatályos új önkormányzati törvény szerint az önkormányzatok költségvetési rendeletének elkülönítetten kell tartalmaznia a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait. Ezt a követelményt a jövőben – az ÁSZ álláspontja szerint - a
beszámolási rendszernek is biztosítania kell, növelve ezzel az átláthatóságot és a tervezés hatékonyságát."

"Problémát jelentett, hogy az ÖNHIKI támogatásnál korábban nem volt kizáró ok, hogy az önkormányzat mennyi önként vállalt feladatot látott el, és voltak-e olyan fejlesztései, amelyek a hiány növekedését okozhatják. A támogatási rendszer nem ösztönzött a hosszú távú egyensúlyt biztosító intézkedések megtételére sem. Az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét úgy indokolt tehát átalakítani, hogy csak a valóban önhibáján kívül csődközeli helyzetbe került önkormányzatok megsegítését szolgálja, mégpedig egyéni adósságkezelés, esetleg reorganizáció keretében."


"Szükség van az önkormányzati fejlesztések keretek között tartására is. Az utóbbi években sajnálatos módon sokszor nem a kötelező feladatellátás tárgyi feltételeinek fejlesztése, eszközhatékonyságának javítása volt a beruházások célja.
Az EU-s pályázatok túlfűtötték a beruházásokat a szűkös keretekhez képest, ami kedvezőtlen hatással volt az önkormányzatok pénzügyi helyzetére. Nem szándékoltan ugyan, de az EUs támogatások rossz közpénzügyi döntésekre csábítottak egyeseket. Ezt a lehetőséget meg kell szüntetni, új szabályozásra van szükség. Olyan szabályok kialakítása célszerű, amelyek szelektálnak a megtérülő, illetve a soha meg nem térülő, „presztízs” beruházások, valamint a kötelező és az önként vállalt közfeladatok beruházásai között.
Likviditási nehézséget okozott, illetve most is okoz a projektek utófinanszírozása is. Ez szintén az EU-s programok finanszírozásának újragondolását igényli."

"Kiemelt feladat az önkormányzatok és gazdasági társaságaik kapcsolatának átláthatóvá tétele.
A közfeladatok gazdasági társaságokba történő kiszervezésével a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet kockázatai kikerültek az önkormányzati alrendszerből, a közvetett kockázat azonban megmaradt. Transzparencia nélkül sérülhet az ellátási felelősség figyelemmel kísérése és érvényesítése."

"A közpénzügyek területén rendre van szükség. Ehhez átláthatóbb viszonyok, hatékonyabb és szigorúbb szabályok, illetve felelős döntések kellenek."