1.Nyílt levél Fodor István Tankerületi Igazgatóhoz

Tisztelt Fodor István Igazgató Úr!

A jáki tornaterem ügyében fordulok Önhöz. Levelem egyedül írom, de azt hiszem sok jáki  lakó nevében beszélhetek, akik nagyon kíváncsiak az Ön válaszára. Sajnos a  tornateremmel kapcsolatos történésekről a tájékoztatás településünkön nulla, senki nem tud semmit, csak találgatunk, pletykaszinten és újságcikkekből informálódunk. Még az odajáró gyermekek szülei is. Ezért kérem Önt, hogy segítsen tiszta vizet önteni a pohárba, hogy mindenki láthassa egy hiteles ember válaszából az igazságot, Összeállítottam néhány kérdést, úgy gondolom, a válaszok elegendő információt adnak ahhoz, hogy a helyzet világossá váljon mindenki számára.
Arra kérném, ha ideje engedi, válaszoljon ezekre, hogy egyértelmű legyen , hogy ki miben felelős a kialakult helyzetért!
Válaszában kialakított álláspontjáról a www.jakihirmondo.hu<http://www.jakihirmondo.hu> oldalon szeretném tájékoztatni a jáki lakókat.

Kérdéseim:

1.Ki adott engedélyt arra, hogy a  gyerekek ilyen körülmények között teljesítsék a köznevelési törvényben előírt minden napos testnevelést a 2013-as évben?
2. Az adott évben volt-e egészségügyi, munkavédelmi vizsgálat? Ha igen, akkor ez milyen eredménnyel zárult?
3. Igaz-e, hogy nem csak a csőtörés okozta a tornaterem vizesedését, hanem volt más műszaki probléma is a háttérben?
4. Milyen nyilvános dokumentumok állnak rendelkezésre a tornateremmel kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos meghatározására?
5. Ezek alapján kinek a feladata a tornaterem karbantartása és felújítása?
6. Ki a felelős azért, hogy több mint 1 éve nem történt semmi?
7. Igaz-e, hogy a biztosító fizetett kártérítést? Ha igen, akkor kinek, mikor és mennyit?
8. Előre láthatóan milyen költségekkel jár a teljes felújítás, ez milyen arányban oszlik meg a finanszírozók között?
9. Milyen kiutat lát a probléma mihamarabbi megoldására?

Segítségét előre köszönöm!

Juhászné Müller Enikő
jáki lakó
A  KLIK  válasza  

Tisztelt Juhász Lajos!

A Jáki Nagy Márton Általános Iskola megkeresése ügyében Fodor István Tankerületi Igazgató megbízásából a következőkről tájékoztatom:

A Ják Nagy Márton Általános Iskola tornaterem felújítása ügyében tájékoztatom, hogy a tornaterem padozatának cseréjét a padozat felduzzadása, felpuposodása indokolta, melyet az iskola vezetése 2012. évben észlelt. Ennek megfelelően – mindazért, hogy a padozat felduzzadását is orvosolják, illetve annak okát kiderítsék – a padozatot megbontották. Tekintettel arra, hogy ekkor az általános iskola üzemeltetése még nem a Klebelsberg Intézményfenntartó kezelésében volt, így a felbontással, a bontási munkálatokkal kapcsolatban további információt az akkori üzemeltető tud adni.

Természetesen a mindenkori intézményfenntartónak a célja, hogy a hibát mielőbb kijavítsák, a szükséges munkálatokat elvégezzék, elvégeztesse. Tekintettel arra, hogy az általános iskola fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó 2013. január 1. napjával vette át, így azt követően került át hozzánk a javítási munkálatok elvégeztetése. Ehhez azonban szükséges volt műszaki vizsgálata, terve árajánlata a kivitelezendő munkálatoknak, illetve kárrendező biztosító bevonására.

A bontást követően kiderült, hogy a padozat puposodását nem csak az öltözőben található zuhanyzó meghibásodása, hanem a födémről történő beázás is okozta. Mivel ezen munkálatok kijavíttatásának költségtérítése –tekintettel arra, hogy a káreseményre volt érvényes biztosítás, így a biztosítási összegen felül  – a mindenkori  fenntartót terheli, így a beérkezett árajánlatokat átvizsgálva rendeltük meg a kivitelezést, az egyéb hibákat is orvosolva.

Tekintettel arra, hogy a kivitelező árajánlatát követően a felek – mind a Klebelsberg Intézményfenntartó, mind Ják Község Önkormányzata és a kivitelező – a kivitelezés feltételeiben a közelmúltban megállapodtak, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, így a közeljövőben a tornaterem felújítása megkezdődik és a lehető legrövidebb időn belül befejeződik.

Tisztelettel:

dr. Sáray András

referens2. Nyílt levél a Jáki Nagy Márton Ált. Iskola Igazgatónőjének

Tisztelt Igazgatónő!

A Jáki Nagy Márton Általános Iskola tornatermének ügyével kapcsolatosan szeretnék kérni Öntől információt.

Kérdéseim a következők: 

1. Ki adott engedélyt arra, hogy a  gyerekek ilyen körülmények között teljesítsék a köznevelési törvényben előírt minden napos testnevelést a 2013-as évben? 
2. Az adott évben volt-e egészségügyi, munkavédelmi vizsgálat? Ha igen, akkor ez milyen eredménnyel zárult? 
3. Igaz-e, hogy nem csak a csőtörés okozta a tornaterem vizesedését, hanem volt más műszaki probléma is a háttérben?
4. Milyen nyilvános dokumentumok állnak rendelkezésre a tornateremmel kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos meghatározására?
5. Ezek alapján kinek a feladata a tornaterem karbantartása és felújítása?
6. Ki a felelős azért, hogy több mint 1 éve nem történt semmi? 
7. Igaz-e, hogy a biztosító fizetett kártérítést? Ha igen, akkor kinek, mikor és mennyit?
8. Előre láthatóan milyen költségekkel jár a teljes felújítás, ez milyen arányban oszlik meg a finanszírozók között? 
9. Milyen kiutat lát a probléma mihamarabbi megoldására?

Tájékoztatom, hogy kérdéseim elküldtem Fodor István tankerületi igazgatónak és Németh Melindának, Ják jegyzőjének is.

Köszönettel:

Juhászné Müller Enikő

Ják, 2014.01.10.

Az  Igazgatónőtől érkezett válasz

Kedves Enikő!

A mai napon tanácskozást tartottunk az iskolában Fodor Igazgató Úrral, Polgármester Úrral és megállapodás született a felújítás ügyében.
Egyben Igazgató Úr vállalta, hogy válaszol a feltett kérdésekre, nyilatkozni tehát Ő fog az ügyben, mivel nem szeretnénk ha más-más információk terjednének az egyes csatornákon.

Kozmáné Jutka  
2014.01.15.

Nyílt levél Németh Melindának, Ják jegyzőjének

Tisztelt Jegyző!

A Jáki Nagy Márton Általános Iskola tornatermének ügyével kapcsolatosan szeretnék kérni Öntől információt.

Kérdéseim a következők: 

1. Ki adott engedélyt arra, hogy a  gyerekek ilyen körülmények között teljesítsék a köznevelési törvényben előírt minden napos testnevelést a 2013-as évben? 
2. Az adott évben volt-e egészségügyi, munkavédelmi vizsgálat? Ha igen, akkor ez milyen eredménnyel zárult? 
3. Igaz-e, hogy nem csak a csőtörés okozta a tornaterem vizesedését, hanem volt más műszaki probléma is a háttérben?
4. Milyen nyilvános dokumentumok állnak rendelkezésre a tornateremmel kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos meghatározására?
5. Ezek alapján kinek a feladata a tornaterem karbantartása és felújítása?
6. Ki a felelős azért, hogy több mint 1 éve nem történt semmi? 
7. Igaz-e, hogy a biztosító fizetett kártérítést? Ha igen, akkor kinek, mikor és mennyit?
8. Előre láthatóan milyen költségekkel jár a teljes felújítás, ez milyen arányban oszlik meg a finanszírozók között? 
9. Milyen kiutat lát a probléma mihamarabbi megoldására?

Tájékoztatom, hogy kérdéseim elküldtem Fodor István tankerületi igazgatónak, és Kozma Judit iskolaigazgatónak is.

Köszönettel: 

Juhászné Müller Enikő

Ják, 2014.01.10.

A válaszadási határidő még nem telt le, a jegyző válasza még nem érkezett meg.