Meghívó testületi ülésre

Ják község képviselő testülete  2014. október 22-én 14.00 órai kezdettel a Ják  Közös Önkormányzati Hivatalban  testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:


önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
polgármester programjának ismertetése
polgármester illetményének megállapítása
alpolgármester választás
alpolgármester illetményének megállapítása
pénzügyi- gazdasági bizottság felállítása
egyebek


2014. október 17.

Szemes István polgármester