Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület


Tisztelt önkéntes tűzoltó tag!Ezennel tudatjuk önnel, hogy az évi II. rendes közgyűlésünket 2013 november23.-án (szombat) tartjuk.


Helyszín: Ják Tűzoltószertár

Időpont: 2013 november 23. 17:00


Határozatképtelenség esetén a közgyűlést az Alapszabályzat szerint 2013 november 23.-án 17:15–kor megismételjük.


Napirendi pontok:

    1. Az egyesület elnökének beszámolója az elmúlt időszakról.

    2. Tisztújítás

               3. Egyebek


Ják, 2013. október 22.