Gondolataim március 15-e kapcsán.


Franklin Pierce amerikai elnök 1855-ben felszólította a Duvamis indiánokat adják el a földjüket, helyette egy kijelölt rezervátumban biztosítanak remek helyet számukra. Seattle indián törzsfőnök válasza a következő volt: „A föld nem az emberé, hanem az ember a földé”

Úgy gondolom, ennél pontosabban nem lehet leírni a hazaszeretetet a haza szeretetét. Nem kívánok politizálni, mert szeretnék tiszta és igaz gondolatokat leírni nemzeti forradalmunk és szabadságharcunk kapcsán. A régiek sem voltak jobbak, mint a maiak, az ember nem változik, csak a díszlet más. De mégis a XX. században történt egy szinte feneketlen mély törés, mely az embert elvitte, elűzte az életet adó anyaföldtől. A szó szoros és átvitt értelmében is. Innentől nincs megállás. A haza a saját föld már nem megtartó erő. A mai magyar munkaképes lakósság kb. 10 %-a külföldön dolgozik. A megkérdezett fiatalok 80%-a képzeli el a jövőjét idegenben. Az okokat hosszan lehetne sorolni. A föld annyira összezsugorodott, hogy sokszínűsége eltűnőben. Pár évtized és a régi épületeken, a természeti adottságokon kívül, minden egyforma lesz. Kinek jó ez, kiknek a jólétét, jól létét segíti ez elő, sokan sejtjük, kevesen tudják. Egy esély maradt azoknak, akik szeretnék megőrizni az emberi lét sokszínűségét, az együvé tartozás élményét a gyökerek erejének érzését: kapaszkodni a múlt örökségébe. Amíg ’48-’49 hőseire lesz, ki emlékezik és az ünnepen a szózatot és a himnuszt nem gépből, de szívből énekli, aki magyar, addig van remény!

Szelestey P. Attila Veszprém


Mahátma Gandhi ezt a megállapítást tette a titkára, Pyarelal szerint: „A föld képes kielégíteni minden ember szükségletét, de minden ember kapzsiságát már nem.”