Kínos malõrök egy jáki testületi ülésen...
Február 20-tól nem csak mosolyogni tilos, kötelezõ a mozdulatlanság is!


Lakat alatt a testbeszéd! 

A február 20-ai testületi ülés történéseivel kapcsolatosan eszembe jutott egy közel másfél éve történt esemény, mikor is polgármesterünk sajnálatos módon elveszítette önuralmát , és szabálytalanul rendre utasított egy lakót, aki valamely témán mosolyogni bátorkodott. Természetesen szótlanul, mivel testületi ülésen tilos az ott ülõknek hangosan  véleményt nyilvánítani.
De kanyarodjunk vissza az eredeti témához. Hogy mik voltak a február 20-i ülés történései? Hmm... Most ugyanaz a lakó rendkívül nagy bátorsággal csóválni merészelte a fejét. A büntetés nem váratott magára sokáig, ismét megkapta "beosztását" Szemes István polgármestertõl.
Képzeljük csak el, mintha a szombathelyi közgyûlésen minden mosolygó és fejét csóváló hallgatót személyesen korholna le Puskás Tivadar. Vicces lenne, nem?! Hát Jákon ez  maga a valóság, vagyis a képviselõk és a jegyzõ által is támogatott reakció, ami meglehetõsen érdekes, hiszen a polgármester dolga a napirendekben kijelölt és elfogadott témákkal foglalkozni, és nem a hallgatóságot vizslatni, ki milyen testbeszéddel értékeli a történteket.   Szerintem.  Nyilván ha valaki csóválja a fejét, vagy mosolyog, azzal nemtetszésének ad hangot, de a törvényeket betartva: szótlanul. A testbeszéd elárulja véleményét, hiszen mondanivalónk 90 %-át nem szavakkal közvetítjük, hanem mozdulatainkkal, gesztusainkkal, tekintetünkkel, melyek viszont semmilyen törvényben nincsenek megtiltva.  
Természetesen Szemes István -ahogy tette is- arra hivatkozott, hogy õt ez zavarja. Persze zavarja, ahogy zavarja õt a hallgatóság jelenléte és maga a nyilvánosság is. De attól még az teljesen törvényes!
részlet az SZMSZ-bõl: "A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót......"
Tehát nem Szemes István megzavarása esetén, hanem a tanácskozás rendjének megzavarása esetén. Nem mindegy. Mindenki eldöntheti mennyire alkalmas rendzavarásra egy mosoly, vagy egy fejcsóválás! Sajnos polgármesterünk még mindig nem tudott hozzászokni a helyzethez, hogy pimasz lakók felveszik a testületi ülést, és az ott elhagzottakat bármikor számon kérhetik, terjeszthetik! Gondolom, 20 év "zavartalan kormányzás" után ezt nehéz lehet megemészteni! De kár is titkolni, a testbeszéd mindent megmutat! Nemcsak a hallgatók véleményét leplezi le, hanem a polgármester idegállapotát is elárulja. Elárulja, hisz Szemes István nem azzal foglalkozik, ami a feladata lenne -az ügyekkel és napirendi pontokkal-, hanem az ülésen megjelent lakók néma reakcióit figyeli, értékeli, sõt bünteti. Valakinek figyelmeztetnie kellene már, hogy ez végképp nem az õ kompetenciája!Azért pislogni szabad?


A "helyi szokásjog" alapján kijelenthetjük, hogy ezentúl a jáki testületi üléseken a következõ viselkedési korlátozások lépnek életbe az egyszerû lakókra vonatkozóan:
Tilos nevetni, mosolyogni, sõt már fejet csóválni is.
Kíváncsian várom, vajon mi lesz a következõ
kitétel?
Tekintet elõre, kezeket hátra, és egyenletes ütemben bólogatni az elhangzottakon???
Esetleg tapsolni is kell?

De lépjünk tovább! Vajon miért is csóválta a fejét a hallgató?


Pletykáljuk ki a lakókat nyílt ülésen!

Mint tudjuk, képviselõink nagy része már sok éve csak asszisztál a falu sorsának irányításához. Elõzõ jegyzõnkrõl inkább nem írnék semmit, mert jót nem tudok, a rosszakról pedig az Állami Számvevõszék a közelmúltban elég alapos felsorolást hozott nyilvánosságra. Ennyi idõ alatt bizony már illő lett volna megtanulni bizonyos alapvetõ szabályokat, például mit, és milyen feltételek mellett tárgyalhatnak a képviselõk nyílt ülésen,  és mi képezi minden esetben zárt ülés témáját.
Ezzel már mi, hallgatók is tisztában vagyunk. 
De sajnos Béry Tamás képviselõ figyelmét elkerülhette ez a paragrafus, ami ezt a kényes kérdést szabályozza. Nyílt ülésen a kérelmezõ lakó nevét többször hangosan kiejtve szociális ügyben (ápolási segély) kérdezett a polgármestertõl. Hogy miért veszélyes, és miért törvénytelen ez? Egyszerû. Ha ott ült volna hallgatóság között 50 ember a faluból, akkor másnap már mindenki azt pletykálta volna, hogy ki és mennyi segélyt kért az önkormányzattól. Hát többek között ezért kell a nevesített kérelmeket zárt ülésen tárgyalni. Teljesen törvényesen megtehetném, hogy internetre felteszem a hangfelvételt, mivel az eset nyílt ülésen történt, de nem célom, hogy bárkit egy egész testület tudatlansága miatt kényes helyzetbe hozzak. A célom az, hogy felhívjam a figyelmet erre a súlyos törvénytelenségre (nem ez az elsõ), amire sajnos még a jegyzõ sem reagált. Az õ feladata ugyanis a törvényesség felügyelete (lenne), azaz ilyen esetben közbeszólni, megakadályozni, hogy bármilyen aspektusban konkrét nevek hangozzanak el nyílt ülésen. De a jegyzõ is néma maradt, a többi képviselõnek meg egyáltalán fel sem tûnt. Nos, nevezett hallgató (lakó) az említett súlyos szabálytalanság miatt csóválta a fejét, és ezért lett  ismételten rendre utasítva Szemes István polgármester által. Aki véletlenül sem a tudatlan képviselõt marasztalta el, véletlenül sem a jegyzõnek szólt, hogy ezt azért nem kellene engedni, hanem egy vétlen -fejét jogosan csóváló- hallgatón vezette le tehetetlenségét. Hiába, a stílus maga az ember, szokták mondani!

A név kötelez? Diszkrimináció felsõ fokon!


A történtek alapján elmondhatjuk, hogy esetünkben a testületi ülést látogató lakón csapódott le a kialakult feszültség egy része. Persze nem minden hallgató részesül ilyen szigorú bánásmódban. Igenis vannak (illetve van) kivétel! Jákon bizony döntõ szempont, hogy hívják az ember fiát.

Ó, válassz más nevet!
Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos

Sheakespeare


Míg szegény visszatérõ lakónkat állandóan rendre utasítják, addig polgármesterünk fia a hallgatóság soraiból sorozatosan beszól az ülés menetébe természetesen kéretlenül. Többször elgondolkodtam azon, vajon nem maradtam-e le egy választásról? Sehogy sem emlékszem rá, hogy õt bárki megválasztotta volna képviselõnek.
Az önkormányzati törvény szerint csak meghívott személy, elfogadott napirendi pont alapján szólhat bele, vagy tarthat kiselõadást a testületi ülésen. Nos, nekem számos felvétel áll a rendelkezésemre, melyen ifj. Szemes István -mint egyszerű hallgató-nem a fejét csóválja, nem mosolyog, hanem pont-vesszõ nélkül beszél, és  véleményt nyilvánít. Senki sem kérte meg rá, senki sem szavazta meg, senkitõl nem kért, és nem kapott szót. És ami a lényeg: senki nem utasítja rendre! Lehet, hogy úgy gondolja, a név kötelez?  

Tisztelt polgármester úr ! Azt hiszem ezt hívják diszkriminációnak, és hatalommal való visszaélésnek!

Új jegyzõnk ezekre a nyilvánvaló törvénytelenségekre nem szól semmit. Lehet, hogy nem mer? Nem akarom elkeseríteni, Zalán József is így kezdte, aztán az Állami Számvevõszék kiadta megérdemelt "kitûnõ" bizonyítványát, amire aztán "büszke" lehet!
Ezek a szabálytalan, törvénytelen esetek pedig mindenképpen válaszra várnak, melyeket a jegyzõ hivatott megtenni, mint a törvény helyi õre. Sajnos a továbbiakban nem tudom elfogadni, hogy kérdéseimet "lepasszolja" Szemes István polgármesternek a következõ okból: a polgármestert nem terheli semmilyen felelõsség, azt mond amit akar, minden következmény nélkül.
Ezért válaszadásra nem hiteles személy.

Juhászné Müller Enikõ
2014.03.06.