PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága
(a továbbiakban: MBB) 2011. tavaszán újjászerveződött. A következő hónapok a megvalósítandó tervek, új elképzelések jegyében teltek, aminek elmaradhatatlan eleme és egyik fontos állomása lett, hogy a megújulást egy új logóval is kifejezze, ezért a középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató, valamint az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjai részére

 
p á l y á z a t o t hirdet.

  
A pályázat célja az MBB szellemiségéhez illeszkedő, korszerű embléma kidolgozása.

Az MBB szeretne hozzájárulni a kultúrált közlekedési magatartás kialakításához, a KRESZ szabályok betartatásához, a biztonságosabb közlekedéshez, a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számának csökkentéséhez, ezért egy új arculat kifejezésével, búcsút intve az eddig megszokott emblémának egy színesebb, karakteresebb jelképet keres, amivel felhívhatja magára sokak figyelmét, tevékenységét jól tükrözve.

 
Az MBB várja minden magában kedvet és tehetséget érző jelentkező pályamunkáját, akinek van elképzelése arról, hogyan tudná az MBB egyetlen logóban bemutatni mindazt, amit képvisel.

 
Pályázati feltételek
, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:

A pályázaton nevezési díj nincs, minden pályázó részvétele ingyenes.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. 

A pályamunkákat névvel, születési és lakcím adatokkal, valamint az iskolája megnevezésével, címével ellátva a buoczne@komarom.police.hu email címre jpg formátumban kell megküldeni.

A pályázó csak olyan pályázatot nyújthat be, amely eredeti, egyéni szellemi alkotása, amely felett kizárólagos és korlátlan felhasználói jogokkal rendelkezik és amelyet a pályázat benyújtása előtt semmilyen célra nem használt fel, pályázatra nem nyújtott be.

Az MBB a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. 

 Elvárások:

 
Elvárás továbbá az egyedi, jól felismerhető, kreatív, szuggesztív megjelenés, amely felhívja a figyelmet az MBB propaganda tevékenységére, kampányaira és tükrözi a baleset-megelőzés melletti elhivatottságát.

 
A pályamunkák beküldési határideje: 2011. november 10.

 
A beérkezett pályamunkák közül az MBB tisztségviselőiből alkotott zsűri fogja kiválasztani a nyertes logókat, melynek eredményéről a határidő lejárta után 5 munkanapon belül a győzteseket értesíti.

A pályázatok díjazása:  I. helyezett:  50 000 Ft pénzösszeg

                                        II. helyezett: 10 000 Ft értékű ajándékcsomag

                                        III. helyezett:  5 000 Ft értékű ajándékcsomag

 
A díj ünnepélyes keretek között kerül átadásra a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon, a megyei média megjelenése mellett.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredményhirdetés nélküli is lezárhatja.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást Buóczné Miklán Erzsébet r.százados, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára tud adni a 34/514-928 telefonszámon, vagy a buoczne@komarom.police.hu email címen.

  

Komárom-Esztergom Megyei Balesetmegelőzési Bizottság