LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

 

2013. június 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 111. számában a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet.

 Az új jogszabály szerint a mezőgazdasági termelők az alábbi szabályok szerint mentesülhetnek az útdíj megfizetése alól.

 A mentesítést a következők kérhetik:

a)  őstermelő vagy az  az egyéni vállalkozó, akinek a  legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint árbevételének legalább 50%-a a rendelet 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik,

A hivatkozott tevékenységek:

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti mezőgazdasági tevékenységek

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011201 Rizstermesztés

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

 
b)  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, amely a  legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az  egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a  rendelet 2.  mellékletben felsorolt, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti alább felsorolásra kerülő kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik,

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

0112 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

 vagy

 c)  szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az  agrárpolitikáért felelős miniszter külön jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és a fent már említett 1. vagy 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzi.

 
A  kérelmező a  székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az  autópályák kivételével, zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak termények közül a  kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a  jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a  kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

 
A  jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az  abban meghatározott termény betakarításának – a  hatósági bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

 A kérelem benyújtására nyomtatványt készítettünk,  kérésre a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban tudjuk rendelkezésükre bocsátani.

A jogszabály szerint a kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.

 A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az  egyetemes útdíjszolgáltató a  hatósági bizonyítványban megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére.

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalban a viszonylati jegyek kiállításához szükséges hatósági bizonyítványokkal Horváth Zsoltné főelőadót kereshetik.

 
Elérhetőségek:

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

9798 Ják, Kossuth L. u. 14.

 
Tel.: 06/94/356-011

 
Email: jak@savaria.hu;  

 
Ják, 2013. július 2.

 
Németh Melinda

                                                                                                mb. jegyző