Jönnek a fix közlekedési bírságok!!

Elõre meghatározza több közlekedési szabálysértésnél a pénzbírság és a helyszíni bírság kötelezõ mértékét egy kormányrendelet-tervezet. Míg jelenleg a rendõrön múlik, hogy mekkora lesz a bírság például egy szabálytalan elõzésnél, a jövõben ennek fix tarifája lesz, amely magasabb is a most kiszabhatónál.

Az új szabálysértési törvényt módosító kormányrendelet-tervezet elõre meghatározott összegû, és a jelenleginél lényegesen nagyobb büntetéseket határoz meg egyes közlekedési szabálysértéseknél, például az elsõbbségadás és az elõzés szabályainak megsértésénél vagy az engedély nélküli vezetésnél.

Míg a most is hatályban lévõ szabálysértési törvény mérlegelési lehetõséget ad az intézkedõ rendõrnek, aki eldöntheti, hogy 5 vagy éppen 30 ezer forintos helyszíni bírsággal büntet egy elmulasztott irányjelzést, de - kisebb vétség esetén - akár úgy is dönthet, hogy csak figyelmezteti a szabálytalankodó autóst, a jövõben elõre lehet majd tudni a büntetés mértékét.

Ha a kormányrendeletet (amelyet a kormány még nem tárgyalt meg) elfogadják, akkor a jövõben annak, aki például megsérti az elõzés szabályait, a helyszínen 30 ezer, a büntetést késõbb befizetve pedig 70 ezer forintot kell fizetnie. Annak, aki úgy vezet autót, hogy nincs jogosítványa, a helyszínen fix 50 ezer, amúgy 150 ezer forintos bírságot kell fizetnie. Így az is elõre tudható, hogy aki annak, aki átadja az autót olyan személynek, akinek nincs jogsija, a helyszíni bírság 50 ezer forint lesz lebukás esetén. Az egy hónapnál nem régebben lejárt mûszakival közlekedõ autós biztos 30 ezer forintos büntetést kap, ha viszont nem a helyszínen fizet, akkor 70 ezret.

Szabálysértés fajtája Helyszíni bírság összege (Ft) Pénzbírság összege (Ft)
elsõbbségre vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000
elõzésre vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000
ha az engedélyhez kötött jármû vezetõje nem rendelkezik jármûvezetésre jogosító okmánnyal 50 000 150 000
ha az engedélyhez kötött jármû vezetését olyan személynek adja át, aki nem rendelkezik jármûvezetésre jogosító okmánnyal 50 000 100 000
a jármû hatósági engedélyének mûszaki érvényességi ideje több mint egy hónapja lejárt, de a három hónapot nem haladta meg 30 000 70 000
a jármû hatósági engedélyének mûszaki érvényességi ideje több mint három hónapja lejárt, de a hat hónapot nem haladta meg 40 000 80 000
a jármû hatósági engedélyének mûszaki érvényességi ideje több mint hat hónapja lejárt 50 000 100 000
megkülönböztetõ fényjelzést vagy a hangjelzést adó készülék gépjármûre történõ jogosulatlan felszerelése 40 000 80 000
autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmú úton és körforgalmú úton megfordulni 50 000 100 000
a szmogriadó esetén bevezetett korlátozó intézkedések megsértése 40 000 80 000
vízi közlekedésnél a hajóokmány hiánya 30 000 70 000
vízi közlekedésnél a hullámkeltés tilalmának megszegése 30 000 70 000
csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó szabályok megsértése 30 000 70 000
Forrás: Kormány.hu

Az új tervezet indoklása szerint a szabálysértési törvény XXVII. (kiemelt közlekedési szabálysértések) és a XXVIII. (közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések) fejezetében leírt szabályokat gyakran sértik meg, így a rendelet közlekedésbiztonsági és baleset-megelõzési célokat is szolgál. A büntetéseket a szubjektív elemeket kizárva szabják ki.

A 2012. évi II. törvényt a szabálysértésekrõl az Országgyûlés tavaly december 23-án fogadta el. A törvény idén április 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ez után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni. A törvény az eddigieknél nagyobb szerepet szán a helyszíni bírság elrettentõ hatásának, és jobban járnak azok, akik a helyszínen fizetnek, késõbb ugyanis magasabb lesz a büntetés.

Forrás: origo.hu