Tisztújítás az önkéntes tűzoltóknál

November végén a Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület megtartotta éves rendes Közgyűlését. 2010-ben az egyesület újjászervezésekor a kivőbült tagság új célok kitűzésével, nagy lendülettel új utakat és lehetőségeket keresve vágott bele a munkába. Elsődleges céljuk a fiatalok megnyerése és egyfajta közösségformáló szerep betöltése volt, de emellett természetesen célul tűzték ki a 40 órás szakmai tanfolyam elvégzését is. A Közgyűlésen Juhász Lajos elnök értékelte a 3 év tapasztalatait, eredményeit és azokat a célokat is, melyek megvalósítása nem sikerült. Tájékoztatta a tagságot, hogy 2013-ben gyökeresen megváltozott az önkéntes tűzoltóságok szerepe, a katasztrófavédelem nagy hangsúlyt fektet ezekre az egyesületekre, elvárja a segítséget, és a tevékeny részvételt a kritikus helyzetekben.
Anyagi támogatást azonban mindehhez nem ad. Sajnálatos, hogy a minősítés során a Jáki ÖTE -t csak a III. kategóriába sorolták be. Ez azt jelenti, hogy nincs szakmai végzettség, nincsenek bevizsgált eszközök, csak lelkesedés. Pályázni sajnos nem tudnak, mert minden pályázat feltétele a saját tulajdon, ami feltétel nem valósulhat meg, hiszen csak használatba kapták az ingatlant, és az eszközöket is.
Az önkormányzat támogatása nem elegendő még a meglévő eszközök bevizsgálására sem. Ennek ellenére úgy gondolta, hogy a pünkösdi rendezvények megszervezésével, az árvizi helyzetnél történt beavatkozással, a közös programok megszervezésével kimozdították az egyesületet  alvó állapotából, elindították egy úton. Juhász Lajos elmondta, hogy 2010-ben két évre vállalta az elnöki tisztséget, azóta eltelt már 3 év. Úgy gondolta, hogy a stafétát át kell adni a jövőnek, a fiataloknak, azután megköszönve a bizalmat, támogatást mindenkinek lemondott tisztségéről.
A Közgyűlésnek a lemondást követően nem sikerült elnököt választani, ezért december 7-én rendkívüli közgyűlést hívtak össze. A rendkívüli közgyűlés résztvevői a titkos szavazáson egyhangúan Kovács Ákost szavazták meg az egyesület elnökének.

 Kovács Ákos fiatal kora ellenére a legtevékenyebb tagja az egyesületnek mind a programok szervezésében, mind a bürokratikus feladatok elvégzésében. 2013-ban kiemelkedő munkájának elismeréséül a Szent Flórián Tűzoltószövetségtől elismerő oklevelet vehetett át..
Az új elnök megválasztását követően megköszönte a bizalmat, majd rövid beszédet mondott az általa képviselt célokról, feladatokról, a jövőben megvalósítandó legfontosabb teendőkről.