Mozgalmas évet zártak a jáki önkéntesek!.....
Február 11-én  a jáki Öregek Napközi Otthonában tartotta éves rendes közgyûlését a Jáki Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagsága. A gyûlésen szép számmal képviseltette magát az egyesület idõsebb és fiatalabb korosztálya egyaránt-
Juhász Lajos elnök a közgyûlés elején megtartotta beszámolóját a 2011. év eseményeirõl, elvégzett feladatairól. Mozgalmas évet zártak, hiszen több olyan programot szerveztek, amely megmozgatta a falu lakóit. Sikerként értékelte az óvodával, iskolával, sportkörrel, önkormányzattal közösen szervezett takarítónapot, az önkéntesek hete keretében szervezett nagyszabású programsorozatot és a Diák Önkormányzati Napon való aktív részvételt. 

Számot vetettek az egyesület eszközállományáról, pénzügyi helyzetérõl is. Tavaly vásároltak egy szivattyút, egy aggregátort, levizsgáztatták az autót és megjavították a tûzoltó szekeret. A technikai, gépészeti problémák megoldásában több civil szakember segítette az egyesületet.
Az ígéreteknek megfelelõen a honvédségtõl igényelt eszközök papírügyeinek intézése a vége felé közeledik, ezek átadásáról Szemes István polgármester januárban írta alá  a szerzõdést.  A jövõ év legfontosabb feladatául tûzték ki a Jáki Önkéntes Tûzoltóság 130 éves jubileumának méltó megünneplését, lebonyolításának zükkenõmentes megszervezését .Fontos cél még a fiatalok beszervezése a közösségbe, valamint a 40 órás tanfolyam elvégzése is.

Idén is terveznek takarító napot, pünkösdi "toborzó" napot sok programmal, de szerveznek összejövetelt nyugdíjas tagjaik számára is.A közgyûlésen megjelentek örömmel nyugtázták, hogy az egyesület tagsága egyre nõ, a közgyûlés végén újabb négy tag felvételével gyarapodott a létszám.

Jegyzõkönyv itt olvasható!