Gálos Zsolt tollából


 

Rejtõ Jenõ

 

Ha megkérdezné valaki, hogy Jókai mellett ki a legolvasottabb magyar író (a mindig vitatható felmérések szerint), valószínûleg nem az õ neve ugrana be elõször, ennek ellenére  nem is nagyon csodálkozunk az eredményen, hiszen Rejtõ Jenõ könyveit minden korosztály szívesen olvassa lassan nyolcvan éve.

Piszkos Fred, Fülig Jimmy, Vanek úr, Török Szultán vagy Tuskó Hopkins alakja immár a magyar irodalom, s a nemzeti folklór része, nemzedékek nõttek fel cselekedeteiken és beszólasaikon. Kabos Gyula és Karinthy Frigyes egykori barátja óriási munkatempójával rengeteg felejthetetlen mûvet hagyott ránk örökül, ezek közül talán az egyik legismertebbet, A tizennégy karátos autót ajánlanánk most.

A regény fergeteges vizuális és nyelvi humorral mutatja be a fõhõs, Gorcsev Iván történetét. Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó elcsapott matróza, akinek érdekes sajátossága, hogy soha nem hazudott és mégsem mondott mindig igazat, csupán azt, ami abban a szempillantásban eszébe jutott. Bordeaux-ig tartó útján egy partnerétõl elnyerte a fizikai Nobel-díjat a makaó nevû tiltott kártyajátékon.

Mihez is kezd egy huszonegy éves ifjú hirtelen támadt gazdagságával?

Természetesen barátot keres, akivel elköltheti a pénzt. Gorcsevnek különös tehetsége van ahhoz is, hogy különbözõ afférokba keveredjen, sõt akár verekedõsnek is nevezhetnénk, ám ezt olyan módon festi elénk Rejtõ, hogy ne tudjunk haragudni a bohó ifjúra. Azután természetesen szerelmes lesz egy igen csinos lányba, Anette Laboux-ba, aki miatt párbajozni is kész és itt kezdõdik a bonyodalom: az események végighurcolják hõsünket és "személyi titkárát", Vanek urat a kikötõi rablók és a francia idegenlégió világán: mindennek oka egy titokzatos Alfa Romeo amely tizennégy karátos aranyból készült, s ezáltal politikai harcok eszközévé is válik. Hõsünket kalandjai elején krónikusan bolondnak nézik, bárhova is megy. Vanek úr, a furcsa öltözetû és igen kimért modorú gentleman feladata pedig nem más a regényben, hogy helyettesítse hõsünket az idegenlégióban. Vanek úr itteni mûködése többször az agyvérzés közelébe juttatja elöljáróit, akiket kalap-, pontosabban kepiemeléssel köszönt, egyik bajtársának pedig elárulja, hogy õ szimbólista, s tudni illik, hogy a szimbóla egy igen finom hangszer, amit három részbõl kell összecsavarni... Közben Gorcsev tökélyre fejleszti leendõ apósa személyzetének leütését és elhelyezését egy-egy bútordarab alatt. De végül a politikai bonyodalmak elsimítója ki lehetne más, mint hõsünk, aki végül is szerencsével eljuttatja az autót rendeltetési helyére, s mivel a zord atya is megbocsát, elnyeri szerelmese hõn áhított kezét.
Sok egymással ellentétes vélemény hangzott el vagy íródott le Rejtõ könyveirõl. Szóhangulatait, nyelvi humorát nyelvészek elemezték, a "magas irodalom" féltõi ostorozták, de Rejtõ életmûve így  A tizennégy karátos autó is megmaradt annak, ami - szórakoztató, pihentetõ olvasmánynak. 

Aki még nem találkozott az író szövegeivel, annak zárásul ajándékozunk egy Rejtõ-gyöngyszemet:

    „A nõ olyan, mint egy költõi hasonlat – ha szép, az sem baj, hogy semmi értelme.”