Az egyházi mûvészet alkotásai az emberi szellem legszebb és legértékesebb mûvei közé tartoznak. A vallási közösségek lelkületének tükre a templom, amely szegénynek és gazdagnak egyaránt otthona és menedéke. A jáki középkori templom Isten szép zsámolya, szentélye. Évente sokezer látogató keresi fel. Tizenhárom éve szolgálok a falai között, vezethettem itt számtalan csoportot, hallgathattam tudós szakemberek véleményét, kórusok szent énekét, soknyelvû imát.
Könyvünk legfôbb célja felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy ôrizzük meg a szépséges jáki templom mûvészeti értékeit, hogy foglalkozzunk alkotásaival és hogy mélyítsük vallási érzéseinket a látottak nyomán. A képekhez fûzött szövegek és gondolatok egyesülnek az egykori szerzetesek gondolataival, az alapító szándékával, a mûvészek és mesterek törekvésével. Jákra is érvényes a mondás, miszerint itt a halottak is élnek, néma mesterek beszélnek. Latin eredetiben: "hic mortui vivunt, muti magistri loquuntur".

 

Rátkai László jáki plébános