Új év, ...új jegyzõ...

Alig egy éve, hogy az álláskeresõ internetes portálon megjelent egy álláshirdetés Ják  Község Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõi posztjára. Tulajdonképpen nincs ebben semmi különös, hiszen Zalán József elérte az általa is nagyon várt nyugdíjkorhatárt, és a helyére keresni kellett valakit. Persze lehetõleg olyan személyt, aki elődjéhez híven lojális a polgármester sajátos törvényi értelmezéseihez, és gyakran szemet húny apróbb törvénytelenségek, szabálytalanságok felett. (melyekre persze elõbb-utóbb fény derül Lásd: ÁSZ jelentés).

Az elsõ kiírt pályázat szabálytalanra sikerült, annak publikálása, és beadás határideje között nem telt el 15 nap!  (Micsoda baklövés! Egy pályázó bíróságra is vitte az ügyet!)
Másodszorra sikerült odafigyelni a törvényi elõírásokra, és végre 2013-ban kiválasztásra került Németh Melinda, aki aztán közel 1 évig látta el a jegyzõi munkakört. Hogy õ miért állt fel a jegyzõi székbõl?
Talán soha nem tudhatjuk meg. Pedig lehet, hogy jó lett volna, ha marad, ....nekünk. Ugyanis bármilyen közérdekû adatot is kértem tõle, elõbb- utóbb kiadta, bár a határidõket a végsõkig megvárta minden esetben. Sõt ezeket nem csak az általam igényelt elektronikus formában küldte meg, hanem írásos választ is kaptam rá. Összehasonlításképpen emlékezzünk csak a 2010-es közérdekû adatkérelemre, (szállítói tartozások, egészségház költségvetése), ami egyszerû adatokat, tényeket próbált meg napvilágra hozni! Bírósági úton sikerült megszerezni!

Németh Melinda munkájában  látszott az elhivatottság a törvények betartására és betartatására. Csak egy volt a baj. A kért adatokat valószínûleg nem, vagy nagy harcok árán sikerült megszereznie, lehet, hogy ez hosszútávon komoly konfliktushelyzetet teremtett, ami egyenes út volt a felmondásához. Egy jegyzõnek alapvetõ presztizskérdés, hogy a döntéseit törvények alapján, és nem helyi szokásjog szerint hozza. Szakmailag ez alapján ítélik meg. Akinek ez fontos, az nem marad olyan munkahelyen, ahol folyamatos a trükközés és titkolózás az adatokkal, pénzekkel, ahol mindenrõl egy személy dönt ki tudja milyen érdekek és milyen sajátos törvényértelmezések alapján. Ha itt maradt volna hosszú távon vagy felveszi a kesztyût és állandó harcot vív a polgármesterrel, vagy beadja a derekát, és éppúgy szakmai nevetség tárgya lesz, mint elõdje. Úgy látszik felmérte a lehetõségeit..... és döntött. Szerintem jól.


2014-ben ismét jegyzõt keres Ják Község Közös Önkormányzata...

Önök tudják, vajon kit választottak a jelentkezők közül? Többek között ezt az információt is hiába keresnénk Ják köztudottan híres tájékoztatási fórumain. Talán mert ilyenek nincsenek is. Viszont ha a Nárai Közéleti Hírmondó legújabb online számát fellapozzuk, mindjárt megtudhatunk minden adatot, és információt, amire kíváncsiak vagyunk.

"Németh Melinda a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Bozsok, Velem községekbe távozott, így jegyző nélkül maradt
a társulás, vele Nárai is. A kiírt állásra nyolc pályázó akadt. Az
elbírálás után Némethné Kardos Eszter kapott kinevezést, aki
Molnaszecsődről érkezik, augusztus elején lép hivatalba, kilenc
év jegyzői gyakorlattal rendelkezik."

Idézet a Nárai Közéleti Hírmondó idei 3. számából

Ezúton üdvözöljük
új jegyzőnket településünkön! Reméljük  tevékenysége mindenki megelédésére szolgál majd, munkájának körülményei, szakmai tervei elképzelései szerint alakulnak, és ezáltal hosszú távon normalizálódik az önkormányzat "jegyző kérdése". Végre.


Juhászné Müller Enikő
2014-07.18.