Tisztelt Jegyző!

  Sajnos településünk önkormányzatának nem erőssége a lakosság megfelelő tájékoztatása. Papír alapú tájékoztatást nem kapunk semmiről, falutévében szoktak egy-egy kósza információt megosztani a lakókkal, ami persze 15 napból 14-en éppen nem működik. Egyébként falutévéje sok embernek nincs, így teljes a tájékozatlanság. A falunak van ugyan kistérségi weblapja,  de ezt ilyen célokra nem használják. Sőt semmilyenre sem. A falu életét befolyásoló eseményekkel kapcsolatos információk egyedül testületi ülésen hangoznak el, melyek időpontjáról a tájékoztatás hiánya miatt maguk az érintettek -a lakók - sem értesülnek. (Az eddigi bevált rutin ellenére szerintem az nem kihirdetés, hogy aznap délután kitűzöm a faliújságra a hivatalban  gondosan a többi papír alá rejtve. Egyébként sem életszerű, és nem elvárható a testületi üléseket látogatni kívánó lakóktól, hogy minden napjukat a hivatalban kezdjék az ülés kihirdetésére várva.) Önnek, mint jegyzőnek hozzáférése van a kistérségi weblaphoz, melyen mind a testületi ülések, mind más –lakókat érintő- fontos információk Ön által könnyedén közzétehetők, és elérhetők lesznek nem csak a jogaikat gyakorolni kívánó, hanem az egyéb információkra kíváncsi lakók számára is. (Így talán értesültünk volna a Vasivíz Rt.-vel kötött szolgáltatói szerződés helyben történő megkötésének lehetőségéről is.)

Azért Önhöz címzem ezt a kérést, mert a testületi ülések időben és széles körben történő kihirdetése - úgy tudom - az Ön feladatai közé tartozik.

A kérésem (kérdésem) tehát arra irányul, hogy a jövőben várhatóan felteszi-e kistérségi weblapra a testületi ülések időpontjait.

Erre szeretnék konkrét és egyértelmű írásos választ kapni.

 

Ják, 2013. július 30.

 

Válaszát előre is köszönöm

Tisztelettel:                                       

 

                                                                                                     Juhászné Müller Enikő