Támogatja a kormány a Jáki templom restaurációját 

Többször illetik jogos kritikával Jákot, hogy nem tud élni a templom által indukált idegenforgalmi vonzerõvel. Szomorú tény, hogy az idelátogatók megnézik a templomot, és indulnak tovább. Nem tudunk olyan programot, idõtöltést és egyéb szolgáltatást nyújtani számukra, amely itt tartaná õket.
Ezért pénzt csak a belépõbõl hagynak itt az egyházközségnek, és pár száz forintot a „pavilont” üzemeltetõ vállalkozónál, ha valami emléket akarnak a templomról.

Elszomorító dolog az is, hogy a közel 800 éves mûemlék épület mellett 10 éve áll az állványzat, és 2002 óta pénz hiányában semmi sem történt a restauráció területén. Talán kevesen tudják, hogy dr. Hende Csaba országgyûlési képviselõnk 2009 õszén a költségvetés tárgyalása során módosító indítványként pénzt kért átcsoportosítani a templom restaurációjára. Ezt az akkori kormánykoalíció lesöpörte az asztalról.

2009 decemberében a kezdeményezésemre egy asztalhoz ültek a falu, az egyházközség vezetõi, valamint vezetõ politikai személyiségek, és neves szakemberek, hogy kimozdítsuk a Jáki templom ügyét a holtpontról. Május végére elkészült egy kalkuláció, és ütemterv a templom és környékének restaurációjáról, melyet dr. Hende Csaba eljuttatott a szükséges helyekre. Szeptemberben megtörtént az ásatások során elõkerült csontok szakszerû és méltó újratemetése. Miután a templom restaurációja túlnõ az egyházközség és az önkormányzat lehetõségein, és nemzeti érdek is, országgyûlési képviselõnk kitartó lobbizásának eredményeként a 2011. évi költségvetésben a parlament 150 millió forintot szavazott meg erre a célra. Ilyen összeget egyszerre még reálértékben sem költöttek az elmúlt 100 évben erre a templomra. A hír hallatára már többen megmozdultak, hogy hozzájáruljanak a templom szépítéséhez. Pl. a szombathelyi Rotary Klub a január 29.-i farsangi báljának bevételét ajánlja fel. Innentõl kezdve rajtunk jákiakon nagyon sok múlik, hogy hogyan tudunk élni a lehetõségekkel. Meg kell keresni minden jó szándékú támogatót. Persze nem elég, hogy csak a templom szépüljön meg. A vas megyei közgyûlés és a megyei múzeum nyitott abban, hogy közösen pályázzunk a kõtár berendezésére és a helyi múzeum fejlesztésére. Fontos lenne a félkész egyházi épületek (egyházi iskolának induló épületek) hasznosítása. Az egyházközség és az egyházmegye vezetése nyitott minden ésszerû megoldásra. Az épületek üzemeltetése elképzelhetetlen vállalkozók bevonása nélkül. Ezért várunk minden olyan embert, céget, akik lehetõséget látnak ebben a fejlesztésben.


A pár hét múlva induló új Széchenyi Terv kiváló lehetõség lehet az elképzelések beteljesüléséhez. Jó lenne, ha a kastély és a „Tikos” hasznosítása, fejlesztése is megoldódna. Ezek a fejlesztések jelentõs elõrelépést jelenthetnének a falu idegenforgalmi színvonalának emelésében. Új munkahelyek jöhetnének létre, emelkedhetne az itt élõk, és az önkormányzat bevétele is. Kérek mindenkit, aki bármilyen segítséget tud adni ezen nemes ügyek elõbbre viteléhez, az jelentkezzen a honlapon, vagy bármely más módon.

Minden jó szándékú támogatást elõre is köszönünk.Rácz Károly

alpolgármester